Ledarartikel:

Ett övergivet klassrum i framtiden med människans evolution på tavlan. Sista steget Clientus Amazoniensis syns längst till höger.

Låt inte Amazonianska konsumtionsmönster få fäste!

Mycket går åt rätt håll vad gäller klimatet och vi behöver fler nya lösningar och samling bakom nya satsningar istället för bakåtsträvande konsumtionsmönster. Globala jätteföretaget Amazon är ett exempel på hur vi som människor med ett enda företags hjälp rör oss åt fel håll.

Att snabbt kunna handla saker på distans och ännu snabbare kunna få varorna du impulsköpt är ett sätt att konsumera som börjar få fäste i världen. Amazons hemland USA kan vi redan räkna bort som förlorat men dessa konsumtionsmönster är på väg att ta över världen och det sista vi behöver när vi som värld kämpar för att hålla näsan ovan ytan.

Lokalpolitiker lockas med arbetstillfällen och “frivilliga bidrag” mot enorma skattelättnader för att etablera logistikcenter just i deras kommuner. Men arbetstillfällena uteblir gång på gång och de frivilliga bidragen till kommunal verksamhet står aldrig i paritet med skattelättnaderna jätteföretagen erbjuds som i slutändan drabbar den kommunala verksamheten. Det blir jobb – det blir det – men aldrig i någon större omfattning och förhållandena för de arbetare som får jobb är allt som oftast bedrövliga så redan här är såna här satsningar en nitlott.

MEN den största nitlotten är vad det gör för klimatet. En etablering av Amazons konsumtionsmönster innebär markant ökande transporter och eftersom Amazon ofta använder sig av enskilda företagare som transportörer så används oftast billigast möjliga fossila bilar för att ens klara av ekonomin som “logistikpartner” till företaget.

Amazon har visserligen börjat satsa på elfordon, minska överdrivna förpackningar och solenergi på sina anläggningar. Det hjälper dock föga när man egenhändigt riskerar lansera en helt ny global konsumtionsmodell som bidrar till överkonsumtion i de länder där de etablerar sig. För det är viktigt att räkna med klimatpåverkan utanför Sveriges gränser, någon som våra politiker varit legendariskt dåliga på.

Men vi tänker bort miljön en stund och fokuserar på de andra konsekvenserna kring Amazonianska konsumtionsmönster för att få en överblick.

  • Arbetsförhållanden: Amazon har varit föremål för kritik och rapporter om dåliga arbetsförhållanden i sina lager och distributionscenter. Det inkluderar påståenden om överarbetade anställda och bristande säkerhetsstandarder. 
  • Monopolmakt: Amazon har en dominerande position på e-handelsmarknaden, vilket kan leda till monopolmakt. Det kan minska konkurrensen och begränsa konsumenternas valmöjligheter.
  • Skattefrågor: Amazon har kritiserats för att använda komplexa skattearrangemang för att minimera sina skatteåtaganden. Detta kan ha negativa konsekvenser för statens skatteintäkter.
  • Utnyttjande av data: Amazon samlar stora mängder kunddata, och det finns oro för hur den används och möjliggör övervakning av kundernas beteenden och preferenser.
  • Sårbarhet för ekonomin: En överdriven beroende av Amazon och andra liknande e-handelsföretag kan göra ekonomin sårbar för förändringar i detaljhandelslandskapet, och småbutiker kan lida av denna konkurrens.
  • Kulturell påverkan: Amazon kan ha en kulturell påverkan genom att främja en konsumtionskultur som prioriterar bekvämlighet och omedelbar tillgänglighet framför lokal handel och gemenskapsengagemang.

Detta är en diskussion vi inte ser men som behöver föras. Lokalpolitiker behöver tänka en och två gånger extra innan fagra löften skapar ett starkt subventionerat logistikcenter i den egna kommunen. 

Ska jag som handlar då ha dåligt samvete? Nej det tycker vi inte. Finns en tjänst som gör vardagen enklare och snabbare kommer vi fortsätta använda den. Din kognitiva dissonans kommer dessutom hindra dig från att göra en förändring så det är inte vägen fram med skam. Men det är ändå bra att vara upplyst och att vara införstådd med att varje köp hos Amazon hjälper till att flytta vår potentiella hållbara konsumtion åt fel håll, en rolig kattleksak i taget. Och när det Amazonianska konsumtionsmönstret väl fastnat här i Sverige blir det stora logistikcenter i varje kommun, ökade lokala och globala transporter, arbetare med dåliga arbetsförhållanden och mer. 

Ansvaret ligger i slutändan hos politikerna om detta ska vara ok men du som konsument har så klart en viktig roll att spela i detta. Låter vi Amazonianska konsumtionsmönster få fäste även i Sverige där Amazon nu tragglat på med hyfsade resultat sedan 2020 kommer vi som samhälle att ta steg åt fel håll. Måste du verkligen ha allt du beställer galet billigt och senast dagen efter du har beställt?