Namninsamlingar och aktioner inom klimat och miljö

Den mest omfattande listan över namninsamlingar och aktioner du kan hitta. Vi dammsuger internet efter goda initiativ för engagemang.

Ett av Europas mest sålda bekämpningsmedel, Paraquat, är så farligt att bara en klunk kan vara dödlig. Kronisk exponering, även vid låga doser, kan orsaka Parkinsons sjukdom. Det är förbjudet i Europa, men företaget bakom det, Syngenta, exporterar den dödliga kemikalien till länder över hela världen. Nu utforskar Europeiska unionen ett förbud mot dessa skadliga kemikalieexporter och tar emot allmänna kommentarer. Detta är vår chans att visa EU att människor över hela världen kräver ett slut på dessa dödliga exportvaror. Säg till EU: sluta förgifta människor med era dödliga kemikalieexporter.

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till enorma koldioxidutsläpp, precis som när man tankar en bil. Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar. Detta måste stoppas.

Någonting stort har hänt: EU-länder som representerar 70% av befolkningen har bestämt sig för att gå ur det klimatskadliga Energistadgefördraget (ECT). ECT innebär kortfattat att fossilbolagen kan stämma stater om de inför vettg klimatpolitik, eftersom det hotar deras vinster. Sverige tillhör tyvärr de 7% som tänker stanna kvar i ECT.

Nästa vecka samlas hela EU:s miljöministrar i Stockholm och samtidigt kommer ECT:s framtid att avgöras. Vi mejlar till klimatminister Romina Pourmokhtari (L) för att ställa upp alternativen:

Klimatkrisens effekter har på sistone blivit alltmer tydliga och dramatiska, överallt på planeten men i synnerhet för fattiga och utsatta människor och regioner. Utsläppen, liksom behovet av anpassning, kräver därför betydligt snabbare och mer beslutsamma åtgärder än vad världssamfundet hittills presterat.

Inom ramen för detta måste också vi i Sverige göra allt vi kan för att bidra till att hejda uppvärmningen och stoppa utarmningen av planetens biologiska mångfald. Det innebär radikala åtgärder här hemma, nationellt och lokalt, men också större kraft och kreativitet i vår roll som pådrivande aktör i EU, FN och andra internationella organ.

Lodjuret, Sveriges enda vilda kattdjur, detta skygga magiskt vackra djur är klassat som fridlyst och rödlistat men ska ändå jagas med början 1 mars. Mitt under deras brunstperiod dessutom, något som inte heller är tillåten enligt Art och Habitatdirektivet för EU-länder.

Grym och oetisk jakt. Jakten är grym, skarpa jakthundar jagar upp lodjuret i ett träd där jägaren enkelt kan skjuta det. Ofta blir föräldralösa ungar kvar, som hade behövt lära sig mer av sin mamma för att klara sig själv.

Jakt på populärt djur. Få har sett ett vilt lodjur, eftersom de är extremt skygga, men deras skönhet är en upplevelse för livet för de lyckliga som får chansen. Lodjuret är Sveriges populäraste rovdjur enligt SLUs undersökning, och en stor majoritet vill ha lodjur i sin närhet.

Nu är den fredade parken hotad för bygge! Dax att sätta stopp för dett. Där vi alla i Västertorp med omnejd trivs och vill kunna känna närheten av skog och natur för barn och vuxna.

Exploateringsnämnden har nu ett ärende (Dnr E2022-02805) som ska beslutas om den 29/9. Där föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att ärendet återremitteras och att byggvägen på föreslagen plats stoppas!

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartierna och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas. Detta byggvägsalternativ kan tolkas som totalt förbiseende av Skarpnäcks medborgare till fördel för boende på Sockenvägen. Då konsekvenserna ses som lägre med den här byggvägen än att undersöka alternativ närmare. Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

Det tre kvadratkilometer stora och 400 meter djupa dagbrottet blir förödande för renskötseln i området. Järnmalm är ingen ovanlig och kritisk metall som behövs i den så kallade gröna omställningen. Det räcker med alla andra järnmalmsgruvor som redan finns i Norrbotten. Jokkmokks kommun har redan bidragit nog mycket till Sveriges försörjning av elström och skog. Det räcker nu. Vi kräver att du Karl-Petter Thorwaldsson, och Sveriges regering, inte tillåter någon gruva i Gállok/Kallak!

Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi behöver handla för miljön och mänskligheten i Sverige och i den övriga Världen. Denna situation ger en känsla av stor oro och maktlöshet hos många medborgare i Stockholm. Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen. Det behövs en plats där Stockholmare kan samlas kring miljön – ett Miljöcentrum.

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Och lagen behövs! För fimpar slängs överallt, mer än en miljard skräpar ner Sverige varje år. Fimpar och snus är det vanligaste skräpet i Sverige, och vi har fått nog nu.

Var med och säg farväl till fimpen! Tillsammans kan vi se till att politikerna tar lagen i mål och att 2021 blir fimpens sista år.

Till alla riksdagsledamöter: genomför lagändringen som gör det straffbart att slänga fimpar och snus på marken!

I Europa kommer över en tredjedel av den så kallade ”förnybara” energin från förbränning av trä. Att elda upp träd anses vara en klimatåtgärd – trots att detta på samma sätt som fossila bränslen ökar utsläppen av koldioxid. EU:s direktiv om förnybar energi (Renewable Energy Directive) möjliggör denna bluff, som uppmuntrar länder att ställa om gamla kolkraftverk till att förbränna trä.

Skogar ger oss frisk luft, rent vatten och de hjälper till att reglera nederbörd. De lagrar kol, minskar de farliga effekterna av klimatförändringarna och är hem för ett oräkneligt antal växt- och djurarter. Att förstöra skog för att få bränsle är en falsk lösning som sätter allt detta på spel.

Visste du att Marstrandsfärjans fossila utsläpp ökar?
2018: 318 000 kg
2020: 365 000 kg
Kungälvs Kommun – STÄLL OM TILL ELDRIFT – NU!

Till: Sveriges regering, EU:s medlemsländer och EU:s institutioner.

Kravet: Lämna Energy Charter Treaty och stoppa dess expansion till andra länder! Avtalet tillåter kol-, olje- och fossilgasbolag att hindra omställningen till ett förnybart energisystem. Avväpna fossilbolagen nu, så att de inte längre kan hejda brådskande klimatpolitik.

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021. Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höjer rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare.

Annie Lööf och Centerpartiets krav på avskaffat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsföretagarna innebär att allemansrätten riskerar avskaffas i praktiken.

Detta kan vi inte tolerera. Allemansrätten är en rättighet som angår alla som vistas och lever i Sverige. Den är ett kulturarv från medeltida vanor som är värd att bevara.

Vi vill därför ha ett tydligt löfte från nästa regering om att allemansrätten ska bevaras som den är.

Den så kallade “Strandskyddsutredningen” (SOU 2020:78) föreslår att strandskyddet, i nästan hela landet, ska uppluckras och upphöra. Om utredningens förslag antas kommer det medföra att mer än hälften av dagens strandskydd försvinner. Detta innebär fler privata stränder, mer exploatering vid vackra och skyddsvärda sjöar, begränsningar i fiske och friluftsliv, med mera. Det kommer även få stora konsekvenser för allemansrätten, för växt- och djurliv (som är starkt beroende av strandzonen), samt försämra Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen motsätter sig därför bestämt utredningens förslag.

Utredningen överlämnades till regeringen den 14 december 2020. En proposition om nya strandskyddsregler, baserad på denna, väntas komma under hösten 2021. Det är därför viktigt att vi redan nu engagerar oss, för att stoppa en lagändring som kommer leda till att de vackraste platserna exploateras först.

Om du – liksom vi – vill bevara allemansrätten, vill värna om sjönära natur och/eller motsätter dig att förslagen i strandskyddsutredningen antas: skriv under här!

Klimatkrisen är akut och vi håller på att missa 1,5-gradersmålet. Sverige rankas som ett av de mest klimatambitiösa länderna i världen och har ett klimatmål om ”netto noll” utsläpp till 2045. Forskare och experter är dock överens om att detta mål är långt ifrån tillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet. Ambitionsnivån måste öka dramatiskt!

Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö? Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder.

Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling. Istället investeras AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter och några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag. Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för nästan 750 miljarder kronor men har inga lagkrav om hållbarhet.

Det är bråttom om vi ska rädda strömmingen från monstertrålarna. Hur många medlemmar måste vi bli för att politikerna ska lyssna på oss? Att Sportfiskarna organiserade 65 932 personer förra året räckte uppenbarligen inte. Vårt mål är nu att få ännu mer kraft från 4 500 nya medlemmar. Varje medlem stärker budskapet – till slut måste politikerna lyssna!

Hjälp oss sprida budskapet! Fler måste förstå och inse allvaret för strömmingen i Östersjön. Politikerna kan inte blunda för en stark opinion som står bakom våra krav. Vi vill att trålgränsen omedelbart flyttas ut och att monstertrålarna stoppas från att fiska upp hotade strömmingsbestånd.

Oil giant Shell has come up with a plan to be a cleaner, greener company. But scratch the surface and it’s clear Shell’s climate plan is a total sham. If this plan proceeds it will give Shell cover to keep polluting our air, earth and sea for decades to come and embolden other oil companies to do the same. Which is why we must stop it.And here’s our chance: Shell’s climate plan is being presented to shareholders next week. If the company’s biggest investor – Blackrock – votes the plan down, Shell’s board will be forced to rip it up and start again. Email Blackrock’s top decision makers directly and tell them to vote down Shell’s fake climate plan!

On 18 May, Shell is asking its investors to approve their new energy transition plan at the company’s annual meeting.

But that plan includes even more oil extraction and a doubling of fossil gas production in the next 10 years.

Sign this petition now to add pressure on the investors to vote against Shell’s climate-wrecking plan, and support real, green and just solutions instead.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett internationellt bindande avtal om nedrustning och icke-spridning av fossil bränsleproduktion kan vi bromsa klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och länder.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

Stockholm stad beslutade i november 2020 om ett start-PM för byggnation av 150-200 bostäder i lekplatsen Kastanjeparken (Brådstupsparken) och det tillhörande skogsområdet i Mälarhöjden. Samråd är planerat till Q4 2021. Vi värnar om barn och natur och vill bevara lekplatsen Kastanjeparken och dess skogsområde! Vi vill att: Lekplatsen Kastanjeparken och skogsområdet bevaras och rustas upp.

Medan vi vet att konflikt med palmolja resulterar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hotar djurliv som orangutanger, elefanter och tigrar – det är också ett enormt hot mot klimatet som vi alla litar på för att överleva. Vi måste hålla press på industrin för att upprätthålla ett hälsosamt klimat också.

Joina oss ​​och uppmana palmproducenter att inte bara skydda skogar, mänskliga rättigheter utan också vårt klimat.

Troféjägare från Sverige reser utomlands och skjuter bland annat lejon, flodhästar och elefanter för att sedan importera deras huvuden och andra troféer från deras kroppar. Jakten är helt laglig trots att många av djuren som dödas är utrotningshotade eller starkt hotade. Vi kräver att Sverige inför ett förbud mot import av jakttroféer.

Bin är livsviktiga för vår livsmedelsförsörjning. Sverige importerar mer mat än vi producerar själva. De reserver och lager som fanns under kalla kriget har enligt principen om just-in-time avskaffats för att gynna marknaden i EU. Corona-krisen har visat hur sårbara vi skulle kunna vara ifall livsmedelsimporten av någon anledning skulle minska eller stoppas helt. Maten på hyllorna i Svenska mataffärer skulle räcka ett par dagar. För att undvika en total kollaps och katastrof är det viktigt att vi skapar förutsättningar att försörja oss själva med mat.

Vår biologiska mångfald är i fara som aldrig tidigare. Därför satte Europeiska kommissionen ett mål i ”Green Deal” att minska användningen av bekämpningsmedel med 50%. Bekämpningsmedelsindustrin, deras allierade i Europaparlamentet och nationella regeringar attackerar detta historiska mål. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för EU-medborgarna att höja sin röst mot användningen av bekämpningsmedel.

Krav på avveckling av bekämpningsmedel nu!

Många av oss tror att Sverige har oändligt mycket levande skog, men faktum är att det nästan bara är uppodlade skogsplantager som består av monokulturer – gran i söder och tall i norr. De senaste decennierna har skogarna förbrukats istället för att brukas, på ett sätt som lämnat kalhyggen, förstörda ekosystem och stora mängder koldioxidutsläpp efter sig. Vi behöver naturskogarna för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.

Idag finns få och mycket svaga regleringar i svenskt skogsbruk, vilket lett till denna utarmning av höga naturvärden.Det behövs mycket starkare regleringar för att rädda de få oskyddade naturskogar som ännu finns kvar, och denna förändring måste ske NU. Om samma avverkningstakt som vi har idag fortsätter, kan dessa sista rester av naturskogar vara så gott som borta om 10 år.

Den gamla, artrika skogen vid Månsberget ska avverkas för att ge plats till ännu ett shoppingcenter – trots att vi befinner oss i en eskalerande klimatkris. Det är hög tid att fråga oss: Vill vi värmlänningar ha en vettig framtid eller ytterligare en ny pryl?

Skogen vid Månsberget är en så kallad nyckelbiotop. Det betyder att skogen innehåller viktiga naturvärden och hotade arter. I Sverige är det endast 2% av den produktiva skogen som är klassad som nyckelbiotoper. Nu vill Karlstads Kommun avverka den viktiga skogen för att ge plats åt ytterligare ett shoppingcenter på billängds avstånd. Detta rimmar illa i en tid av artdöd och kris för den biologiska mångfalden.

Kommunfullmäktige har gett klartecken att avverka skogen, trots att Miljönämnden har sagt nej. Vid två tillfällen. Detta köpcenter betraktas som ett lyxprojekt och skulle troligen inte bidra med en ny typ av butiker till Bergvik, utan snarare ge plats för mataffär och bygghandel. Är det verkligen vad vi ska offra över 175år gammal skog för?

På den här webbsidan har vi på Greenpeace gjort en genomgång av den reklamkampanj Preem bedrivit för att försöka påverka allmänhet och beslutsfattare i samband med att beslut ska fattas om Preems önskade expansion. Att Preem gör reklam är i sig inget skäl för kritik, men när ett företag spenderar miljoner på direkt vilseledande reklam är det ett stort problem.

Dessutom har mediehus som Dagens Nyheter lånat ut sin redaktionella design för att Preems reklam ska framstå som journalistiskt innehåll. Detta kallas för “native-annonser” och det är ett dyrt och attraktivt format med begränsat antal tillgängliga införanden. Totalt har vi hittat 15 sådana annonser från Preem bara på Dagens Nyheters webbplats.

De enormt negativa oavsiktliga konsekvenserna av att använda grödor för att producera biodrivmedel för bilar har redan erkänts i flera år nu, men effekterna av EU:s incitament för att elda med skogens biomassa är inte mindre alarmerande eller kontraproduktiva.

Att skörda skogar för energi kommer vanligtvis att öka växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen i årtionden eller till och med århundraden oavsett hur hållbart skogarna i fråga sköts. Kraven på hållbar skogsförvaltning och redovisning av markanvändning är inte på något sätt en proxy för klimatpåverkan av förbränning av specifika råvaror.

Åtminstone tills EU på allvar reformerar sin bioenergipolitik kommer de att fortsätta att undergräva målen för klimat, luftkvalitet och biologisk mångfald och vårt åtagande för målen för hållbar utveckling och orsaka allvarlig skada på EU:s internationella rykte.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa all licensjakten på Sveriges Lodjur.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2021 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora över 100 lodjur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor.

Denna proposition föreslår att Finska riksdagen stiftar en lag om ett förbud mot energianvändning av torv. Förbränningen av torv i syfte att utnyttja dess energiinnehåll ska enligt förslaget upphöra före den 31 maj 2025. I praktiken innebär förändringen en övergång till utnyttjande av andra energikällor. Om försörjningssäkerheten så kräver, vore det möjligt att frångå förbudet i fråga om produktion av el och värme. För överträdelse mot förbudet ska en påföljdsavgift påföras.

Regionfullmäktige fattar i februari ett slutgiltigt beslut om att köpa upp 5% av Karlstad Airport. Avtalet slår också fast att regionen ska betala flygplatsens årliga underskott på upp till 20 miljoner kronor.

Vi i Värmlands Fältbiologer ställer oss frågan varför Region Värmland vill investera i en förlustaffär? En affär som dessutom inte står i enlighet med de många miljömål som finns på både lokal, nationell och global nivå.

Karlstad Airport vill se att flygplatsen utvecklas för näringslivets skull. Detta är helt fel utveckling att eftersträva. Den utveckling vi faktiskt behöver är en hållbar sådan. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att år 2021 satsa skattepengar i ett företag som inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart leder till motsatsen.

Ett medborgarråd innebär att ett antal svenskar slumpvis väljs för att representera ett utsnitt av Sveriges befolkning utifrån exempelvis kön, ålder och inkomst. Processen inkluderar att deltagarna får information och perspektiv av en bred expertis och relevanta intressegrupper. Därefter har de fördjupande samtal och fattar beslut om utlåtande. Det är inte en ersättning av befintlig demokrati utan ett komplement.

Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Ge skogen en röst!

Nu riskerar fler skyddsvärda skogar att avverkas. En ny skogsutredning innehåller förslag som kan få allvarliga konsekvenser för djur och natur. Det är upp till regeringen och januaripartierna att ta sitt ansvar för Sveriges skogar innan det är för sent.

Återställ utarmade skogar och värna den biologiska mångfalden genom att ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk med naturen som förebild. Återställ våtmark för att läka naturens livsväv, öka inlagringen av grundvatten och minska näringsläckage.

För ett bevarande av den biologiska mångfalden behövs levande skogar, ris, stora träd och död ved. Vi kräver ett nytt skogsbruk där målet är att den brukade skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, så som beskrivs av stiftelsen Ecoforestry Foundation.

Bangalore University forest was created by local and then VC by planting lakhs of trees. Bangalore University didn’t spend a single piece. Now the lush grown forest is taken down by Bangalore University. Yoga pyramid are currently been planned, even though there is a seperate building yoga centre and studies. CBSE school is been planned by private players. Jindal as started BR Ambedkar Economic centre instead of Bangalore University in a 50 acre land. Infertile land (forest area) is being planned to be sold has infertile or arid land. Already the area is under constant tension from ever growing Bangalore University students and new buildings. Building a pyramid and school will destroy the 20 years of hard work to create Bangalore lungs. All the environmental work of digging trenches, water pots for birds and water pits tanks for animals are done by locals till now.

Vi, folket på denna planet, kräver att ni erkänner klimatförändringarna som ett hot mot fred enligt kapitel VII i FN: s stadga, och som ett resultat, förklara ett globalt klimatnödläge och besluta om åtgärder för att motverka klimatkrisen.

Statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) vill göra en megainvestering i flygindustrins expansionsplaner i Vietnam. Detta sker mitt i en brinnande klimatkris, som vi med alla medel måste förhindra. Den här typen av investeringar är inte acceptabla i Sverige 2020, och ännu mindre 2021! 2019 kom regeringen med beskedet att statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och statligt ägda bolaget Svensk Exportkredit AB (SEK) ska upphöra att ge exportkrediter till fossil verksamhet. Men regeringens uppdrag till EKN och SEK kan fortfarande lämna dörren öppen för stora investeringar i t.ex. flygindustrin och sjöfarten – fossilbränsleberoende infrastruktur. Även om den inte syftar direkt till fossil utvinning, har den en otroligt stor klimatpåverkan. Det är hög tid att utvidga kraven på EKN och SEK till att omfatta all verksamhet med stort klimatavtryck!

Genom att underteckna vårt officiella medborgarinitiativ, står du upp för de nationella minoriteterna, deras strävan att stärka sin förmåga att bygga sina samhällen och att bevara sin kultur. Vårt medborgarinitiativ önskar hjälpa de europeiska nationella minoriteterna för att dessa direkt ska kunna få tillgång till EU-medel. Detta för att bevara den etniska mångfalden i Europa. När ett initiativ har nått det nödvändiga antalet underskrifter från minst sju EU-länder, kommer kommissionen att vidta åtgärder.

We the next generation are deeply concerned and uncertain about the environment and we can’t bear, how some people are treating it . Those in government, businesses and the population, need to know that this planet we live in is not just ours but belongs to every single living thing on this earth. We are writing this petition because we know that you the Government are not taking action fast enough and we know you have the power to help change things. What we have learned from the coronavirus crisis, is the importance of working together as one world, to help solve international problems. Why can’t we work as a team on the climate change emergency?

Turköpsskogen är av de sista resterna av de urgamla lövskogar som förr täckte Nordvästra Skåne. Nu hotas den av avverkning. Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern och nu vill ägaren avverka den ekologiskt mycket värdefulla skogen. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), skillerticka (VU) och oxtungssvamp (NT). Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Hela området har naturvärdesklass 2. Den här skogen borde vara naturreservat. Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att inte ta vara på denna ekologiskt värdefulla skog.

Vi vill få möjlighet att hyra Annexet i Rålambshovsparken för att bedriva vår verksamhet. Idag är detta hus, som ligger på Smedsuddsvägen 23, igenbommat och har varit det sedan 2016. Det är en stor sorg för att en byggnad med så höga kulturhistoriska värden, i hjärtat av vår huvudstad, står tom och tillåts förfalla. I stället vill vi att Annexet ska fyllas av liv och rörelse igen och bli ett skyltfönster för framtidens möjligheter till en hållbar värld – genom maten.

Vår vision är att öppna ett Reformaten-hus. En permanent plats där vi genom maten jobbar med människan, naturen och klimatets hälsa på daglig basis, i olika format.

Idag är större delen av skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten inte skyddad mot industriellt skogsbruk. Uppsala universitet har genom Akademiförvaltningen på senare år gjort flera kalhyggen i reservatet och planerar fler inom en snar framtid. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skog i ett av Uppsalas populäraste friluftsområden och istället bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala universitet äger 600 hektar skog i området, en yta motsvarande 860 fotbollsplaner. På större delen av sin mark bedriver de industriellt skogsbruk och planerar att avverka åtta sammanhängande hektar i reservatet nu i vinter.

Just nu vill oljeskurkarna Lundin Oil – som numera kallar sig Lundin Energy – ge sig på att borra efter olja i Arktis, mitt under brinnande klimatkris. De väntar med borren redo på att Norges högsta domstol ska godkänna det hela.

FN:s pensionsfond förvaltar gigantiska 650 miljarder kronor åt anställda på t.ex. WHO och har rigida krav på hållbarhet. Ändå investerar man pensionspengar i just Lundin. Nu är det dags att låta fossilerna vara kvar i marken, och dumpa Lundin!

Flyglinjerna från Bromma flygplats bör läggas ned till förmån för mer hållbara transportsätt. Politiker måste börja ta klimatkrisen på allvar och sluta gynna ett utdaterat, klimatförstörande transportsätt som flyget.

Bromma har dessutom använts som en bricka i spelet om utbyggnaden av Arlanda. Flygplatsbolaget Swedavia försöker bortförklara en enorm utbyggnad av Arlanda flygplats med att trafiken från den lilla inrikesflygplatsen Bromma kanske flyttar dit. Flyglinjerna bör inte flyttas, utan istället omedelbart ersättas med tåg och buss.

Bayers tillkännagav precis att de försöker upphäva ett historiskt förbud mot bi-dödande bekämpningsmedel i domstol.

Om Bayer vinner är det över för bina.

Hundratusentals SumOfUs-medlemmar hjälpte till att vinna ett landmärke EU-omfattande förbud mot giftiga neonikotenider. Vi kan inte luta oss tillbaka och låta bekämpningsmedelsindustrin förstöra allt vi har uppnått för bina.

Halva jordens skogar är nu borta.

15 MILJARDER träd huggs ner varje år – det är 476 träd varje sekund. Det är våra regnskogar, djungler och skogsmarker som decimeras för att ge plats för allt fler nötkreatur, palmolja och sojabönor.

Men idag har vi en unik möjlighet att ändra det.

Just nu överväger EU en ny lag för att förbjuda produkter kopplade till avskogning. Om lagen godkänns är EU en så massiv marknad att den kan tvinga världens största företag att förändras, omvandla den globala försörjningskedjan och hjälpa till att rädda våra skogsmarker, våtmarker och mangrover.

Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras till en vindkraftsindustri, utan ska lämnas orörd.

Vi tror inte på att en etablering av vindkraft gynnar vår bygd och att det är vägen fram till en levande landsbygd. En etablering leder inte till jobb och det gynnar inte inflyttning, utveckling, besöksnäringen utan precis tvärtom. Området är i stor utsträckning betesmark för rennäringen vilket en etablering kraftigt skulle påverka.

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Politikerna i regionen behöver uppdatera Transportinfrastrukturplanen så den så den ligger i linje med de regionala och nationella klimatmålen. Planen behöver bidra till att utsläppen minskar, istället för att som idag bidra till ökade utsläpp.

Planned Nature Reserve in Swedish Lapland is Threatened by Green-Washing Scheme. Subalpine old-growth forest in Karatj-Råvvåive in northern Sweden, which previously was meant to become a nature reserve, is now at risk of being logged. Authorities are investigating the possibility to establish a so-called eco-park instead of giving the area formal and long-term protection. The organization Protect the Forest strongly opposes these plans and are now launching an international campaign. Please sign our petition and help us to save the forests in Karatj-Råvvåive.

Upphäv beslutet att bygga avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma till reningsverket i Sickla. Den bygger på felaktiga beräkningar och ger bara 30% ökad reningskapacitet. Alternativ finns som ger betydligt större kapacitet till minst 12 miljarder lägre kostnad – samma som för hela Slussenbygget. Nu i dagarna sätter sprängningen igång för avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma och Hägersten. Projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) – rullar vidare trots massiva protester mot katastrofala miljökonsekvenser och pågående överklaganden mot en avloppstunnel som överhuvudtaget inte behövs. Det borgerliga blocket stött av MP röstade 2014 igenom den dyraste lösningen som ger minst kapacitetsökning. En lösning som bygger på att lägga ner Bromma reningsverk och istället forsla allt avloppsvatten till reningsverket i Henriksdal genom en ny avloppstunnel under Mälaren. Detta till en totala kostnad av runt 20 miljarder, dvs 12 miljarder mer jämfört med det miljömässigt skonsammare och mer kostnadseffektiva alternativet att bygga ut de tre befintliga reningsverken Henriksdal, Bromma och Himmerfjärden.

Svenska storbanker och statliga pensionsfonder har investerat över 3,5 miljarder kronor i företag som skövlar och bränner ned Amazonas. Värst av alla är Nordea.Flera av bankernas ”hållbarhetsfonder” har investerat i Amazonasbolag som odlar soja och bereder betesmark för kött som går på export. Stoppar vi investeringarna kan vi stoppa skövlandet!

Föreställ dig ett Nya Zeeland där jordbruk kan rensa våra floder, ta itu med klimatkrisen och se till att varje Kiwi har färsk, hälsosam mat. Det regenerativa jordbruket arbetar med miljön, inte mot det. Regenerativa bönder behandlar sina gårdar som ett ekosystem, inte en fabrik.

Just nu har vi möjligheten att bygga tillbaka bättre efter Covid-19. Det innebär att göra övergången till system som inte bara minskar skada utan också gör det möjligt för våra land, vattenvägar, djur och människor att frodas. Men vi måste stödja jordbrukare för att göra övergången till regenerativt jordbruk för gott. Vi uppmanar Nya Zeelands regering att stödja den regenerativa jordbruksrevolutionen.

Tell them: You can make the Green Deal our Recovery Deal by investing hundreds of billions a year to create green jobs and make our economies clean and fair. We count on you to put a climate bank and a climate budget at its heart and ensure that all money is spent in line with the Paris agreement. It is time to move away from dirty fossil fuels, tax large corporate profits, and unleash the clean energy revolution we so desperately need.

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan. Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov. Finns även som namninsamling

Många människor sätter sin tillit till Skuruparken. Den är ett angeläget område för förskolor och skolor, och för vuxna människors rekreation. De gamla ekarna ger parken mycket höga naturvärden, enligt Skogsstyrlesen. Parken är överraskande vacker och på 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Ett kulturarv och en klenod av riksintresse! Tusentals nya invånare kommer att flytta in på Sicklaön. Då behöver vi än mer Skuruparken – vår gröna lunga.

Inte en regelrätt aktion eller namninsamling men statliga Sveaskog bad om åsikter om hur de bedriver sin verksamhet så varför inte passa på att göra din röst hörd.

För att inte förlora målen i Parisavtalet. För barnen deras framtid och samtid skull. För den biologiska mångfalden och vår rika och mångfaldiga jords skull. För att inte de korta intressen skall bestämma jordens framtid. För jorden som har använd så lång tid på att bygga upp allt det rika vackra liv vi har, och det skall inte få ödeläggas i en handvändning.

Påverka Norges dåliga beslut om att borra efter olja nära Arktis i Barentshavet, för att det är onödigt att göra så stor skada.

Stockholm har Sveriges största marina reservat. Men det hindrar inte supertrålarna för att göra rent hus med skärgårdens ekosystem. Detta för att reservatet sträcker sig utanför de så kallade internationella trålgränsen.

Vilket ger supertrålarna fritt fram att fiska upp strömming som är mat åt skärgårdens djurliv – sälar, fåglar och andra fiskar. Men som nu kommer bli fiskmjöl för danska laxodlingar.

Each winter, billions of honeybees are prematurely woken from hibernation, trucked into California and exposed to a “soup” of bacteria, parasites and toxic pesticides — so they can serve as pollinators for the fast-growing almond milk industry.

They end up sick and exhausted, and many don’t make it back. Every year, up to 30 percent die.

Our fragile bees deserve better — and almond milk drinkers deserve a truly animal-friendly product.

Nu är det dags att öka den lokala självförsörjningen! Omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn har startat Potatisuppropet som en utmaning till oss alla att se till att vår matberedskap är god.

Vilhelmina kommun måste behandla allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt, med större hänsyn till naturvärden och landskapsbilden. Skogen utgör livsutrymme för många skyddsvärda arter och den är viktig för friluftslivet och besöksnäringen, en näring som sysselsätter många i kommunen.

Kommunen måste säkerställa att naturvärden och värden för friluftslivet och besöksnäringen beaktas i större utsträckning än idag i förvaltningen av allas våra kommunägda fjällnära skogar, framförallt eftersom skadorna som orsakas vid avverkning till stora delar är oåterkalleliga.

In the middle of the ongoing Corona crisis, while the world struggles against the virus and countless workers are losing their incomes, the aviation industry is demanding huge and unconditional taxpayer-backed bailouts. This must not allow the aviation sector to return to business as usual after Covid-19 has been defeated: any public money has to ensure that workers and the climate are put first.

Till följd av coronavirusets spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att stoppa virusets spridning och samtidigt begränsa de ekonomiska effekterna. Samtidigt pågår sedan länge parallella kriser: Den globala uppvärmningen och krisen för våra ekosystem. Med rätt åtgärder nu har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en mer genomgripande systemförändring. Det är det enda stimulanspaket som har en riktig framtid.

Denna namninsamling är till förmån för de 80 älgar som statliga sveaskog vill skyddsjaga från helikopter. Sveaskog verkar inte ta hänsyn varken till älgstammen eller till jägare och andra näringar som drar nytta av en livskraftig älgstam. Utöver en offantlig mängd familjer som har älgkött som basföda finns även flertalet matproducenter i området som säljer kött från älg och har detta som levebröd.

Det kanske blir mer eller mindre tvunget ändå med tanke på Coronaviruset men varför inte passa på att signalera till alla du känner att du semestrar på hemmaplan. Jättebra för klimatet och du kan istället stötta lokala näringsidkare i krisen och upptäcka ditt närområde i sommar.

Vi vill att att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.

Om företag och organisationer väljer miljöbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Gäddan är en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. Tyvärr har gäddan minskat kraftigt i många områden sedan 1990-talet. Övergödning och exploatering av viktiga lek- och uppväxtmiljöer är några av anledningarna.

Fler rovfiskar och mindre näring kan få ekosystemet i balans igen. Sedan många år tillbaka arbetar Sportfiskarna för att rädda gäddan. Bland annat genom att bygga så kallade “gäddfabriker”. Med din hjälp kan vi fortsätta det viktiga arbetet. Hjälp oss att rädda en gädda!

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Vissa PFAS är cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. PFAS är 4700 ämnen (!) som människan skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS – skriv på namninsamlingen!

Naturvårdsverket har nu avverkat sin rätt att ansvara för viltvården i Sverige. Myndighetens agerande är starkt hotande mot biologisk mångfald och etiskt ohållbart. Det är hög tid att all form av naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, verkar för biologisk mångfald och värdesätter djurens liv och mående.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa licensjakten på Sveriges Lodjur.

Det skulle krävas fyra jordklot om alla på jorden levde som vi gör i Sverige idag. Det är dags att ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan, och det går faktiskt lätt att göra skillnad. När vi är många som gör små saker skapas stor förändring. Anmäl dig därför till ett roligt sätt för hela Sverige att tillsammans agera för klimatet, djur och natur.

Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm. Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Gunde Svan, sluta göra reklam för det saudiska oljebolaget Preem! Vi är många som beundrar dig och minns när du kammade hem guldmedalj efter guldmedalj de där åren för ganska längesedan. Men i år har något speciellt hänt för första gången på väldigt länge ligger nästan ingen natursnö också en bra bit norrut. 2020 blir ingen bra vinter för skidåkning. Det beror troligast på klimatförändringar.

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna och lämna ett förslag till regeringen för beslut. Naturskyddsföreningen känner en stor oro inför de förslag som Naturvårdsverket nu har skickat ut på remiss. Den 23 mars är det dock dags för Naturvårdsverkets “paket nummer 2” som sedan tidigare innehåller jakt på bland annat nötskrika, björktrast och skata (som vi vill ha bort) samt utökad jakt på enkelbeckasin och snatterand (som vi vill stoppa att det införs). Även här kommer vi att inkomma med svar, men vi behöver inte vara de enda som yttrar sig. Det kan även du göra om du tycker att förslagen i paket 2 är orimliga.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Kom och protestera mot denna galna utbyggnad den 10 mars!

Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med ”skadorna” med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lätt bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga

I Stockholm samlas vi 17:30-18:30 på Medborgarplatsen, för att tillsammans ta kampen mot fossilindustrin. Vi står upp för klimaträttvisa och en levande planet – i solidaritet med de som lider, tvingas på flykt eller dör som följd av klimatkrisen, i Sverige, Sápmi och globalt. Alla är välkomna.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Den 10 mars samlas alla vi som vill visa vårt motstånd mot denna galna utbyggnad! Medborgare och organisationer, gamla och unga, alla är välkomna och tillsammans är vi starka, ja till och med starkare än oljeindustrin!

Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!

Politikerna påstår att de tar klimatkrisen på allvar, men det är verkligen dags att de visar att de menar det. Politikerna tycks även övertygade om att flygtrafiken kan bli klimatneutral och har kvar sitt mål att Regionen ska vara fossilbränslefri 2030. Därmed borde det vara rimligt att det i ägardirektiven finns krav på ett årligt minskat utsläpp av växthusgaser från flygverksamheten i regionen.

I denna tid av klimatkris är det fruktansvärt oansvarigt projekt då kolgruvor leder till kraftiga koldioxidutsläpp vilka leder till klimatkris som i sin tur gör att bränderna i Australien blir ännu värre. Uträkningar visar att gruvan skulle producera cirka 79 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen. Det är mer än Sveriges inhemska utsläpp. Men vi kan stoppa detta klimatmördaravtal

Syftet med namninsamlingen är att Trafikverket i samråd med Vy och SJ ser till att nattågen till/från Göteborg till Jämtland/Norrbotten/Narvik inte läggs ner.

Amazonas regnskog står i lågor. Bränder har alltid varit ett hot mot Amazonas, men den mängd eldsvådor som eskalerat under 2019 är det högsta antalet man sett på senare år. Andelen bränder är högre i de områden av Amazonas som är utsatt för skogsskövling.

Genom denna namninsamling vill vi bidra till att stoppa gruvetableringen då den skulle påverka både djur, natur och människor i Laver för oöverskådlig framtid.

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1.

Målet med namninsamlingen är att du som konsument ska kunna välja produkter utan skadliga kemikalier men för det krävs det att återförsäljarna tar in dem i sitt sortiment! Idag finns det en rad olika miljövänliga produkter utan skadliga kemikalier.

Kanske en av årets viktigaste namninsamlingar. Första till Fjärde AP-fonderna investerar fortfarande miljarder i fossila företag, alltså år 2020. Det måste få ett stopp!

JPMorgan Chase har sedan 2016 investerat 196 miljarder i företag med fossil verksamhet. Det måste vi sätta stopp för. Det kan ju inte ens vara lönsamt numera? Till och med stora aktörer som Blackrock går ifrån den här typen av investeringar.

Skriv under och kräv ett starkt globalt havsavtal – som skyddar våra hav. Nick Park (Wallace & Gromit) har varit med och tagit fram filmen till denna viktiga kampanj.

Kräv att företagen slutar gömma sig bakom uppenbart otillräckliga certifieringar och genast slutar köpa smutsig palmolja

För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Umeå universitet leder den omställningen genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Endast hälften av Sveriges lärosäten har miljömål och de som har det är inte i linje med vad som krävs enligt forskningen. Med andra ord tar inget lärosäte i Sverige världens samlade klimatforskning på allvar. Flygresor står för 93 procent av GU:s utsläpp av växthusgaser från resor och fordon.

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Kärnkraftens framtid är stendöd men som en distraktion från de verkliga lösningarna på klimatkrisen försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna väcka liv i den igen genom att lämna riksdagens energiöverenskommelse, en överenskommelse med fokus på 100 procent förnybar elförsörjning. Det har vi inte tid med. Energiminister Anders Ygeman måste sätta ned foten och fokusera på den omställning energisektorn behöver, istället för att diskutera förlegad teknik med kärnkraftshetsare. Här kan du säga det i ett brev till honom.

Våra statliga pensionspengar investeras i kol-, olje- och gasutvinning utan att vi kan välja bort det. Första till fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar flera miljarder av våra pensionspengar i nästan hälften av världens 100 värsta klimatbovar. Vi kan inte välja eller välja bort dessa fonder. Vi kan heller inte välja hur de placerar våra gemensamma tillgångar. Det kan däremot AP-fondernas styrelser och ledningar. Skriv brev till de ansvariga här!

Naturskyddsföreningen vill se en politik som prioriterar klimatet på riktigt. Det minsta politikerna kan göra är att hålla sina egna löften. Godkännandet av Parisavtalet innebär en snabb och total utfasning av fossila bränslen. Sedan början av 2019 är det partierna bakom januariavtalet som tillsammans är ansvariga för att Sverige uppfyller sina klimatlöften, men i dag fattas beslut som går helt på tvärs med vad vi lovat. Skriv brev direkt till politikerna här!

Här finns ett mejl du kan skicka ut till en gruppledare för valfritt parti i riksdagen som du tycker borde sätta klimatfrågan högst på agendan.

Naturskyddsföreningen Malmö anser att det är ohållbart att fortsätta välja flyget och att detta inte är förenligt med ”Sveriges klimatsmartaste stad”. Tycker du som vi att Malmö Stads tjänstepersoner ska välja hållbara färdmedel och inte minst där det finns goda förbindelser med tåg välja dessa. Skicka då ett brev till våre lokala politker i kommunstyrelsen i Malmö och berätta vad du tycker.

Om Preem skulle tillåtas att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil skulle det bli Sveriges i särklass största utsläppare av koldioxid. Ärendet ligger nu hos regeringen men det kan inte tillåtas bli av.

Namninsamlingen kräver vill ha daglig bevakning av klimat och miljö i SVT och SR i form av ”klimatnytt” i anslutning till de vanliga nyhetssändningarna, likt ekonomi- och sportnytt.

Namninsamlingen kräver att Regionfullmäktige i Kalmar röstar nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.

Namninsamlingar och aktioner inom klimat och miljö

Den mest omfattande listan över namninsamlingar och aktioner du kan hitta. Vi dammsuger internet efter goda initiativ för engagemang.

Ett av Europas mest sålda bekämpningsmedel, Paraquat, är så farligt att bara en klunk kan vara dödlig. Kronisk exponering, även vid låga doser, kan orsaka Parkinsons sjukdom. Det är förbjudet i Europa, men företaget bakom det, Syngenta, exporterar den dödliga kemikalien till länder över hela världen. Nu utforskar Europeiska unionen ett förbud mot dessa skadliga kemikalieexporter och tar emot allmänna kommentarer. Detta är vår chans att visa EU att människor över hela världen kräver ett slut på dessa dödliga exportvaror. Säg till EU: sluta förgifta människor med era dödliga kemikalieexporter.

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till enorma koldioxidutsläpp, precis som när man tankar en bil. Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar. Detta måste stoppas.

Någonting stort har hänt: EU-länder som representerar 70% av befolkningen har bestämt sig för att gå ur det klimatskadliga Energistadgefördraget (ECT). ECT innebär kortfattat att fossilbolagen kan stämma stater om de inför vettg klimatpolitik, eftersom det hotar deras vinster. Sverige tillhör tyvärr de 7% som tänker stanna kvar i ECT.

Nästa vecka samlas hela EU:s miljöministrar i Stockholm och samtidigt kommer ECT:s framtid att avgöras. Vi mejlar till klimatminister Romina Pourmokhtari (L) för att ställa upp alternativen:

Klimatkrisens effekter har på sistone blivit alltmer tydliga och dramatiska, överallt på planeten men i synnerhet för fattiga och utsatta människor och regioner. Utsläppen, liksom behovet av anpassning, kräver därför betydligt snabbare och mer beslutsamma åtgärder än vad världssamfundet hittills presterat.

Inom ramen för detta måste också vi i Sverige göra allt vi kan för att bidra till att hejda uppvärmningen och stoppa utarmningen av planetens biologiska mångfald. Det innebär radikala åtgärder här hemma, nationellt och lokalt, men också större kraft och kreativitet i vår roll som pådrivande aktör i EU, FN och andra internationella organ.

Lodjuret, Sveriges enda vilda kattdjur, detta skygga magiskt vackra djur är klassat som fridlyst och rödlistat men ska ändå jagas med början 1 mars. Mitt under deras brunstperiod dessutom, något som inte heller är tillåten enligt Art och Habitatdirektivet för EU-länder.

Grym och oetisk jakt. Jakten är grym, skarpa jakthundar jagar upp lodjuret i ett träd där jägaren enkelt kan skjuta det. Ofta blir föräldralösa ungar kvar, som hade behövt lära sig mer av sin mamma för att klara sig själv.

Jakt på populärt djur. Få har sett ett vilt lodjur, eftersom de är extremt skygga, men deras skönhet är en upplevelse för livet för de lyckliga som får chansen. Lodjuret är Sveriges populäraste rovdjur enligt SLUs undersökning, och en stor majoritet vill ha lodjur i sin närhet.

Nu är den fredade parken hotad för bygge! Dax att sätta stopp för dett. Där vi alla i Västertorp med omnejd trivs och vill kunna känna närheten av skog och natur för barn och vuxna.

Exploateringsnämnden har nu ett ärende (Dnr E2022-02805) som ska beslutas om den 29/9. Där föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att ärendet återremitteras och att byggvägen på föreslagen plats stoppas!

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartierna och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas. Detta byggvägsalternativ kan tolkas som totalt förbiseende av Skarpnäcks medborgare till fördel för boende på Sockenvägen. Då konsekvenserna ses som lägre med den här byggvägen än att undersöka alternativ närmare. Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

Det tre kvadratkilometer stora och 400 meter djupa dagbrottet blir förödande för renskötseln i området. Järnmalm är ingen ovanlig och kritisk metall som behövs i den så kallade gröna omställningen. Det räcker med alla andra järnmalmsgruvor som redan finns i Norrbotten. Jokkmokks kommun har redan bidragit nog mycket till Sveriges försörjning av elström och skog. Det räcker nu. Vi kräver att du Karl-Petter Thorwaldsson, och Sveriges regering, inte tillåter någon gruva i Gállok/Kallak!

Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi behöver handla för miljön och mänskligheten i Sverige och i den övriga Världen. Denna situation ger en känsla av stor oro och maktlöshet hos många medborgare i Stockholm. Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen. Det behövs en plats där Stockholmare kan samlas kring miljön – ett Miljöcentrum.

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Och lagen behövs! För fimpar slängs överallt, mer än en miljard skräpar ner Sverige varje år. Fimpar och snus är det vanligaste skräpet i Sverige, och vi har fått nog nu.

Var med och säg farväl till fimpen! Tillsammans kan vi se till att politikerna tar lagen i mål och att 2021 blir fimpens sista år.

Till alla riksdagsledamöter: genomför lagändringen som gör det straffbart att slänga fimpar och snus på marken!

I Europa kommer över en tredjedel av den så kallade ”förnybara” energin från förbränning av trä. Att elda upp träd anses vara en klimatåtgärd – trots att detta på samma sätt som fossila bränslen ökar utsläppen av koldioxid. EU:s direktiv om förnybar energi (Renewable Energy Directive) möjliggör denna bluff, som uppmuntrar länder att ställa om gamla kolkraftverk till att förbränna trä.

Skogar ger oss frisk luft, rent vatten och de hjälper till att reglera nederbörd. De lagrar kol, minskar de farliga effekterna av klimatförändringarna och är hem för ett oräkneligt antal växt- och djurarter. Att förstöra skog för att få bränsle är en falsk lösning som sätter allt detta på spel.

Visste du att Marstrandsfärjans fossila utsläpp ökar?
2018: 318 000 kg
2020: 365 000 kg
Kungälvs Kommun – STÄLL OM TILL ELDRIFT – NU!

Till: Sveriges regering, EU:s medlemsländer och EU:s institutioner.

Kravet: Lämna Energy Charter Treaty och stoppa dess expansion till andra länder! Avtalet tillåter kol-, olje- och fossilgasbolag att hindra omställningen till ett förnybart energisystem. Avväpna fossilbolagen nu, så att de inte längre kan hejda brådskande klimatpolitik.

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021. Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höjer rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare.

Annie Lööf och Centerpartiets krav på avskaffat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsföretagarna innebär att allemansrätten riskerar avskaffas i praktiken.

Detta kan vi inte tolerera. Allemansrätten är en rättighet som angår alla som vistas och lever i Sverige. Den är ett kulturarv från medeltida vanor som är värd att bevara.

Vi vill därför ha ett tydligt löfte från nästa regering om att allemansrätten ska bevaras som den är.

Den så kallade “Strandskyddsutredningen” (SOU 2020:78) föreslår att strandskyddet, i nästan hela landet, ska uppluckras och upphöra. Om utredningens förslag antas kommer det medföra att mer än hälften av dagens strandskydd försvinner. Detta innebär fler privata stränder, mer exploatering vid vackra och skyddsvärda sjöar, begränsningar i fiske och friluftsliv, med mera. Det kommer även få stora konsekvenser för allemansrätten, för växt- och djurliv (som är starkt beroende av strandzonen), samt försämra Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen motsätter sig därför bestämt utredningens förslag.

Utredningen överlämnades till regeringen den 14 december 2020. En proposition om nya strandskyddsregler, baserad på denna, väntas komma under hösten 2021. Det är därför viktigt att vi redan nu engagerar oss, för att stoppa en lagändring som kommer leda till att de vackraste platserna exploateras först.

Om du – liksom vi – vill bevara allemansrätten, vill värna om sjönära natur och/eller motsätter dig att förslagen i strandskyddsutredningen antas: skriv under här!

Klimatkrisen är akut och vi håller på att missa 1,5-gradersmålet. Sverige rankas som ett av de mest klimatambitiösa länderna i världen och har ett klimatmål om ”netto noll” utsläpp till 2045. Forskare och experter är dock överens om att detta mål är långt ifrån tillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet. Ambitionsnivån måste öka dramatiskt!

Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö? Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder.

Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling. Istället investeras AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter och några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag. Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för nästan 750 miljarder kronor men har inga lagkrav om hållbarhet.

Det är bråttom om vi ska rädda strömmingen från monstertrålarna. Hur många medlemmar måste vi bli för att politikerna ska lyssna på oss? Att Sportfiskarna organiserade 65 932 personer förra året räckte uppenbarligen inte. Vårt mål är nu att få ännu mer kraft från 4 500 nya medlemmar. Varje medlem stärker budskapet – till slut måste politikerna lyssna!

Hjälp oss sprida budskapet! Fler måste förstå och inse allvaret för strömmingen i Östersjön. Politikerna kan inte blunda för en stark opinion som står bakom våra krav. Vi vill att trålgränsen omedelbart flyttas ut och att monstertrålarna stoppas från att fiska upp hotade strömmingsbestånd.

Oil giant Shell has come up with a plan to be a cleaner, greener company. But scratch the surface and it’s clear Shell’s climate plan is a total sham. If this plan proceeds it will give Shell cover to keep polluting our air, earth and sea for decades to come and embolden other oil companies to do the same. Which is why we must stop it.And here’s our chance: Shell’s climate plan is being presented to shareholders next week. If the company’s biggest investor – Blackrock – votes the plan down, Shell’s board will be forced to rip it up and start again. Email Blackrock’s top decision makers directly and tell them to vote down Shell’s fake climate plan!

On 18 May, Shell is asking its investors to approve their new energy transition plan at the company’s annual meeting.

But that plan includes even more oil extraction and a doubling of fossil gas production in the next 10 years.

Sign this petition now to add pressure on the investors to vote against Shell’s climate-wrecking plan, and support real, green and just solutions instead.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett internationellt bindande avtal om nedrustning och icke-spridning av fossil bränsleproduktion kan vi bromsa klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och länder.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

Stockholm stad beslutade i november 2020 om ett start-PM för byggnation av 150-200 bostäder i lekplatsen Kastanjeparken (Brådstupsparken) och det tillhörande skogsområdet i Mälarhöjden. Samråd är planerat till Q4 2021. Vi värnar om barn och natur och vill bevara lekplatsen Kastanjeparken och dess skogsområde! Vi vill att: Lekplatsen Kastanjeparken och skogsområdet bevaras och rustas upp.

Medan vi vet att konflikt med palmolja resulterar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hotar djurliv som orangutanger, elefanter och tigrar – det är också ett enormt hot mot klimatet som vi alla litar på för att överleva. Vi måste hålla press på industrin för att upprätthålla ett hälsosamt klimat också.

Joina oss ​​och uppmana palmproducenter att inte bara skydda skogar, mänskliga rättigheter utan också vårt klimat.

Troféjägare från Sverige reser utomlands och skjuter bland annat lejon, flodhästar och elefanter för att sedan importera deras huvuden och andra troféer från deras kroppar. Jakten är helt laglig trots att många av djuren som dödas är utrotningshotade eller starkt hotade. Vi kräver att Sverige inför ett förbud mot import av jakttroféer.

Bin är livsviktiga för vår livsmedelsförsörjning. Sverige importerar mer mat än vi producerar själva. De reserver och lager som fanns under kalla kriget har enligt principen om just-in-time avskaffats för att gynna marknaden i EU. Corona-krisen har visat hur sårbara vi skulle kunna vara ifall livsmedelsimporten av någon anledning skulle minska eller stoppas helt. Maten på hyllorna i Svenska mataffärer skulle räcka ett par dagar. För att undvika en total kollaps och katastrof är det viktigt att vi skapar förutsättningar att försörja oss själva med mat.

Vår biologiska mångfald är i fara som aldrig tidigare. Därför satte Europeiska kommissionen ett mål i ”Green Deal” att minska användningen av bekämpningsmedel med 50%. Bekämpningsmedelsindustrin, deras allierade i Europaparlamentet och nationella regeringar attackerar detta historiska mål. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för EU-medborgarna att höja sin röst mot användningen av bekämpningsmedel.

Krav på avveckling av bekämpningsmedel nu!

Många av oss tror att Sverige har oändligt mycket levande skog, men faktum är att det nästan bara är uppodlade skogsplantager som består av monokulturer – gran i söder och tall i norr. De senaste decennierna har skogarna förbrukats istället för att brukas, på ett sätt som lämnat kalhyggen, förstörda ekosystem och stora mängder koldioxidutsläpp efter sig. Vi behöver naturskogarna för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.

Idag finns få och mycket svaga regleringar i svenskt skogsbruk, vilket lett till denna utarmning av höga naturvärden.Det behövs mycket starkare regleringar för att rädda de få oskyddade naturskogar som ännu finns kvar, och denna förändring måste ske NU. Om samma avverkningstakt som vi har idag fortsätter, kan dessa sista rester av naturskogar vara så gott som borta om 10 år.

Den gamla, artrika skogen vid Månsberget ska avverkas för att ge plats till ännu ett shoppingcenter – trots att vi befinner oss i en eskalerande klimatkris. Det är hög tid att fråga oss: Vill vi värmlänningar ha en vettig framtid eller ytterligare en ny pryl?

Skogen vid Månsberget är en så kallad nyckelbiotop. Det betyder att skogen innehåller viktiga naturvärden och hotade arter. I Sverige är det endast 2% av den produktiva skogen som är klassad som nyckelbiotoper. Nu vill Karlstads Kommun avverka den viktiga skogen för att ge plats åt ytterligare ett shoppingcenter på billängds avstånd. Detta rimmar illa i en tid av artdöd och kris för den biologiska mångfalden.

Kommunfullmäktige har gett klartecken att avverka skogen, trots att Miljönämnden har sagt nej. Vid två tillfällen. Detta köpcenter betraktas som ett lyxprojekt och skulle troligen inte bidra med en ny typ av butiker till Bergvik, utan snarare ge plats för mataffär och bygghandel. Är det verkligen vad vi ska offra över 175år gammal skog för?

På den här webbsidan har vi på Greenpeace gjort en genomgång av den reklamkampanj Preem bedrivit för att försöka påverka allmänhet och beslutsfattare i samband med att beslut ska fattas om Preems önskade expansion. Att Preem gör reklam är i sig inget skäl för kritik, men när ett företag spenderar miljoner på direkt vilseledande reklam är det ett stort problem.

Dessutom har mediehus som Dagens Nyheter lånat ut sin redaktionella design för att Preems reklam ska framstå som journalistiskt innehåll. Detta kallas för “native-annonser” och det är ett dyrt och attraktivt format med begränsat antal tillgängliga införanden. Totalt har vi hittat 15 sådana annonser från Preem bara på Dagens Nyheters webbplats.

De enormt negativa oavsiktliga konsekvenserna av att använda grödor för att producera biodrivmedel för bilar har redan erkänts i flera år nu, men effekterna av EU:s incitament för att elda med skogens biomassa är inte mindre alarmerande eller kontraproduktiva.

Att skörda skogar för energi kommer vanligtvis att öka växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen i årtionden eller till och med århundraden oavsett hur hållbart skogarna i fråga sköts. Kraven på hållbar skogsförvaltning och redovisning av markanvändning är inte på något sätt en proxy för klimatpåverkan av förbränning av specifika råvaror.

Åtminstone tills EU på allvar reformerar sin bioenergipolitik kommer de att fortsätta att undergräva målen för klimat, luftkvalitet och biologisk mångfald och vårt åtagande för målen för hållbar utveckling och orsaka allvarlig skada på EU:s internationella rykte.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa all licensjakten på Sveriges Lodjur.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2021 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora över 100 lodjur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor.

Denna proposition föreslår att Finska riksdagen stiftar en lag om ett förbud mot energianvändning av torv. Förbränningen av torv i syfte att utnyttja dess energiinnehåll ska enligt förslaget upphöra före den 31 maj 2025. I praktiken innebär förändringen en övergång till utnyttjande av andra energikällor. Om försörjningssäkerheten så kräver, vore det möjligt att frångå förbudet i fråga om produktion av el och värme. För överträdelse mot förbudet ska en påföljdsavgift påföras.

Regionfullmäktige fattar i februari ett slutgiltigt beslut om att köpa upp 5% av Karlstad Airport. Avtalet slår också fast att regionen ska betala flygplatsens årliga underskott på upp till 20 miljoner kronor.

Vi i Värmlands Fältbiologer ställer oss frågan varför Region Värmland vill investera i en förlustaffär? En affär som dessutom inte står i enlighet med de många miljömål som finns på både lokal, nationell och global nivå.

Karlstad Airport vill se att flygplatsen utvecklas för näringslivets skull. Detta är helt fel utveckling att eftersträva. Den utveckling vi faktiskt behöver är en hållbar sådan. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att år 2021 satsa skattepengar i ett företag som inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart leder till motsatsen.

Ett medborgarråd innebär att ett antal svenskar slumpvis väljs för att representera ett utsnitt av Sveriges befolkning utifrån exempelvis kön, ålder och inkomst. Processen inkluderar att deltagarna får information och perspektiv av en bred expertis och relevanta intressegrupper. Därefter har de fördjupande samtal och fattar beslut om utlåtande. Det är inte en ersättning av befintlig demokrati utan ett komplement.

Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Ge skogen en röst!

Nu riskerar fler skyddsvärda skogar att avverkas. En ny skogsutredning innehåller förslag som kan få allvarliga konsekvenser för djur och natur. Det är upp till regeringen och januaripartierna att ta sitt ansvar för Sveriges skogar innan det är för sent.

Återställ utarmade skogar och värna den biologiska mångfalden genom att ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk med naturen som förebild. Återställ våtmark för att läka naturens livsväv, öka inlagringen av grundvatten och minska näringsläckage.

För ett bevarande av den biologiska mångfalden behövs levande skogar, ris, stora träd och död ved. Vi kräver ett nytt skogsbruk där målet är att den brukade skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, så som beskrivs av stiftelsen Ecoforestry Foundation.

Bangalore University forest was created by local and then VC by planting lakhs of trees. Bangalore University didn’t spend a single piece. Now the lush grown forest is taken down by Bangalore University. Yoga pyramid are currently been planned, even though there is a seperate building yoga centre and studies. CBSE school is been planned by private players. Jindal as started BR Ambedkar Economic centre instead of Bangalore University in a 50 acre land. Infertile land (forest area) is being planned to be sold has infertile or arid land. Already the area is under constant tension from ever growing Bangalore University students and new buildings. Building a pyramid and school will destroy the 20 years of hard work to create Bangalore lungs. All the environmental work of digging trenches, water pots for birds and water pits tanks for animals are done by locals till now.

Vi, folket på denna planet, kräver att ni erkänner klimatförändringarna som ett hot mot fred enligt kapitel VII i FN: s stadga, och som ett resultat, förklara ett globalt klimatnödläge och besluta om åtgärder för att motverka klimatkrisen.

Statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) vill göra en megainvestering i flygindustrins expansionsplaner i Vietnam. Detta sker mitt i en brinnande klimatkris, som vi med alla medel måste förhindra. Den här typen av investeringar är inte acceptabla i Sverige 2020, och ännu mindre 2021! 2019 kom regeringen med beskedet att statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och statligt ägda bolaget Svensk Exportkredit AB (SEK) ska upphöra att ge exportkrediter till fossil verksamhet. Men regeringens uppdrag till EKN och SEK kan fortfarande lämna dörren öppen för stora investeringar i t.ex. flygindustrin och sjöfarten – fossilbränsleberoende infrastruktur. Även om den inte syftar direkt till fossil utvinning, har den en otroligt stor klimatpåverkan. Det är hög tid att utvidga kraven på EKN och SEK till att omfatta all verksamhet med stort klimatavtryck!

Genom att underteckna vårt officiella medborgarinitiativ, står du upp för de nationella minoriteterna, deras strävan att stärka sin förmåga att bygga sina samhällen och att bevara sin kultur. Vårt medborgarinitiativ önskar hjälpa de europeiska nationella minoriteterna för att dessa direkt ska kunna få tillgång till EU-medel. Detta för att bevara den etniska mångfalden i Europa. När ett initiativ har nått det nödvändiga antalet underskrifter från minst sju EU-länder, kommer kommissionen att vidta åtgärder.

We the next generation are deeply concerned and uncertain about the environment and we can’t bear, how some people are treating it . Those in government, businesses and the population, need to know that this planet we live in is not just ours but belongs to every single living thing on this earth. We are writing this petition because we know that you the Government are not taking action fast enough and we know you have the power to help change things. What we have learned from the coronavirus crisis, is the importance of working together as one world, to help solve international problems. Why can’t we work as a team on the climate change emergency?

Turköpsskogen är av de sista resterna av de urgamla lövskogar som förr täckte Nordvästra Skåne. Nu hotas den av avverkning. Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern och nu vill ägaren avverka den ekologiskt mycket värdefulla skogen. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), skillerticka (VU) och oxtungssvamp (NT). Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Hela området har naturvärdesklass 2. Den här skogen borde vara naturreservat. Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att inte ta vara på denna ekologiskt värdefulla skog.

Vi vill få möjlighet att hyra Annexet i Rålambshovsparken för att bedriva vår verksamhet. Idag är detta hus, som ligger på Smedsuddsvägen 23, igenbommat och har varit det sedan 2016. Det är en stor sorg för att en byggnad med så höga kulturhistoriska värden, i hjärtat av vår huvudstad, står tom och tillåts förfalla. I stället vill vi att Annexet ska fyllas av liv och rörelse igen och bli ett skyltfönster för framtidens möjligheter till en hållbar värld – genom maten.

Vår vision är att öppna ett Reformaten-hus. En permanent plats där vi genom maten jobbar med människan, naturen och klimatets hälsa på daglig basis, i olika format.

Idag är större delen av skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten inte skyddad mot industriellt skogsbruk. Uppsala universitet har genom Akademiförvaltningen på senare år gjort flera kalhyggen i reservatet och planerar fler inom en snar framtid. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skog i ett av Uppsalas populäraste friluftsområden och istället bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala universitet äger 600 hektar skog i området, en yta motsvarande 860 fotbollsplaner. På större delen av sin mark bedriver de industriellt skogsbruk och planerar att avverka åtta sammanhängande hektar i reservatet nu i vinter.

Just nu vill oljeskurkarna Lundin Oil – som numera kallar sig Lundin Energy – ge sig på att borra efter olja i Arktis, mitt under brinnande klimatkris. De väntar med borren redo på att Norges högsta domstol ska godkänna det hela.

FN:s pensionsfond förvaltar gigantiska 650 miljarder kronor åt anställda på t.ex. WHO och har rigida krav på hållbarhet. Ändå investerar man pensionspengar i just Lundin. Nu är det dags att låta fossilerna vara kvar i marken, och dumpa Lundin!

Flyglinjerna från Bromma flygplats bör läggas ned till förmån för mer hållbara transportsätt. Politiker måste börja ta klimatkrisen på allvar och sluta gynna ett utdaterat, klimatförstörande transportsätt som flyget.

Bromma har dessutom använts som en bricka i spelet om utbyggnaden av Arlanda. Flygplatsbolaget Swedavia försöker bortförklara en enorm utbyggnad av Arlanda flygplats med att trafiken från den lilla inrikesflygplatsen Bromma kanske flyttar dit. Flyglinjerna bör inte flyttas, utan istället omedelbart ersättas med tåg och buss.

Bayers tillkännagav precis att de försöker upphäva ett historiskt förbud mot bi-dödande bekämpningsmedel i domstol.

Om Bayer vinner är det över för bina.

Hundratusentals SumOfUs-medlemmar hjälpte till att vinna ett landmärke EU-omfattande förbud mot giftiga neonikotenider. Vi kan inte luta oss tillbaka och låta bekämpningsmedelsindustrin förstöra allt vi har uppnått för bina.

Halva jordens skogar är nu borta.

15 MILJARDER träd huggs ner varje år – det är 476 träd varje sekund. Det är våra regnskogar, djungler och skogsmarker som decimeras för att ge plats för allt fler nötkreatur, palmolja och sojabönor.

Men idag har vi en unik möjlighet att ändra det.

Just nu överväger EU en ny lag för att förbjuda produkter kopplade till avskogning. Om lagen godkänns är EU en så massiv marknad att den kan tvinga världens största företag att förändras, omvandla den globala försörjningskedjan och hjälpa till att rädda våra skogsmarker, våtmarker och mangrover.

Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras till en vindkraftsindustri, utan ska lämnas orörd.

Vi tror inte på att en etablering av vindkraft gynnar vår bygd och att det är vägen fram till en levande landsbygd. En etablering leder inte till jobb och det gynnar inte inflyttning, utveckling, besöksnäringen utan precis tvärtom. Området är i stor utsträckning betesmark för rennäringen vilket en etablering kraftigt skulle påverka.

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Politikerna i regionen behöver uppdatera Transportinfrastrukturplanen så den så den ligger i linje med de regionala och nationella klimatmålen. Planen behöver bidra till att utsläppen minskar, istället för att som idag bidra till ökade utsläpp.

Planned Nature Reserve in Swedish Lapland is Threatened by Green-Washing Scheme. Subalpine old-growth forest in Karatj-Råvvåive in northern Sweden, which previously was meant to become a nature reserve, is now at risk of being logged. Authorities are investigating the possibility to establish a so-called eco-park instead of giving the area formal and long-term protection. The organization Protect the Forest strongly opposes these plans and are now launching an international campaign. Please sign our petition and help us to save the forests in Karatj-Råvvåive.

Upphäv beslutet att bygga avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma till reningsverket i Sickla. Den bygger på felaktiga beräkningar och ger bara 30% ökad reningskapacitet. Alternativ finns som ger betydligt större kapacitet till minst 12 miljarder lägre kostnad – samma som för hela Slussenbygget. Nu i dagarna sätter sprängningen igång för avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma och Hägersten. Projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) – rullar vidare trots massiva protester mot katastrofala miljökonsekvenser och pågående överklaganden mot en avloppstunnel som överhuvudtaget inte behövs. Det borgerliga blocket stött av MP röstade 2014 igenom den dyraste lösningen som ger minst kapacitetsökning. En lösning som bygger på att lägga ner Bromma reningsverk och istället forsla allt avloppsvatten till reningsverket i Henriksdal genom en ny avloppstunnel under Mälaren. Detta till en totala kostnad av runt 20 miljarder, dvs 12 miljarder mer jämfört med det miljömässigt skonsammare och mer kostnadseffektiva alternativet att bygga ut de tre befintliga reningsverken Henriksdal, Bromma och Himmerfjärden.

Svenska storbanker och statliga pensionsfonder har investerat över 3,5 miljarder kronor i företag som skövlar och bränner ned Amazonas. Värst av alla är Nordea.Flera av bankernas ”hållbarhetsfonder” har investerat i Amazonasbolag som odlar soja och bereder betesmark för kött som går på export. Stoppar vi investeringarna kan vi stoppa skövlandet!

Föreställ dig ett Nya Zeeland där jordbruk kan rensa våra floder, ta itu med klimatkrisen och se till att varje Kiwi har färsk, hälsosam mat. Det regenerativa jordbruket arbetar med miljön, inte mot det. Regenerativa bönder behandlar sina gårdar som ett ekosystem, inte en fabrik.

Just nu har vi möjligheten att bygga tillbaka bättre efter Covid-19. Det innebär att göra övergången till system som inte bara minskar skada utan också gör det möjligt för våra land, vattenvägar, djur och människor att frodas. Men vi måste stödja jordbrukare för att göra övergången till regenerativt jordbruk för gott. Vi uppmanar Nya Zeelands regering att stödja den regenerativa jordbruksrevolutionen.

Tell them: You can make the Green Deal our Recovery Deal by investing hundreds of billions a year to create green jobs and make our economies clean and fair. We count on you to put a climate bank and a climate budget at its heart and ensure that all money is spent in line with the Paris agreement. It is time to move away from dirty fossil fuels, tax large corporate profits, and unleash the clean energy revolution we so desperately need.

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan. Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov. Finns även som namninsamling

Många människor sätter sin tillit till Skuruparken. Den är ett angeläget område för förskolor och skolor, och för vuxna människors rekreation. De gamla ekarna ger parken mycket höga naturvärden, enligt Skogsstyrlesen. Parken är överraskande vacker och på 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Ett kulturarv och en klenod av riksintresse! Tusentals nya invånare kommer att flytta in på Sicklaön. Då behöver vi än mer Skuruparken – vår gröna lunga.

Inte en regelrätt aktion eller namninsamling men statliga Sveaskog bad om åsikter om hur de bedriver sin verksamhet så varför inte passa på att göra din röst hörd.

För att inte förlora målen i Parisavtalet. För barnen deras framtid och samtid skull. För den biologiska mångfalden och vår rika och mångfaldiga jords skull. För att inte de korta intressen skall bestämma jordens framtid. För jorden som har använd så lång tid på att bygga upp allt det rika vackra liv vi har, och det skall inte få ödeläggas i en handvändning.

Påverka Norges dåliga beslut om att borra efter olja nära Arktis i Barentshavet, för att det är onödigt att göra så stor skada.

Stockholm har Sveriges största marina reservat. Men det hindrar inte supertrålarna för att göra rent hus med skärgårdens ekosystem. Detta för att reservatet sträcker sig utanför de så kallade internationella trålgränsen.

Vilket ger supertrålarna fritt fram att fiska upp strömming som är mat åt skärgårdens djurliv – sälar, fåglar och andra fiskar. Men som nu kommer bli fiskmjöl för danska laxodlingar.

Each winter, billions of honeybees are prematurely woken from hibernation, trucked into California and exposed to a “soup” of bacteria, parasites and toxic pesticides — so they can serve as pollinators for the fast-growing almond milk industry.

They end up sick and exhausted, and many don’t make it back. Every year, up to 30 percent die.

Our fragile bees deserve better — and almond milk drinkers deserve a truly animal-friendly product.

Nu är det dags att öka den lokala självförsörjningen! Omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn har startat Potatisuppropet som en utmaning till oss alla att se till att vår matberedskap är god.

Vilhelmina kommun måste behandla allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt, med större hänsyn till naturvärden och landskapsbilden. Skogen utgör livsutrymme för många skyddsvärda arter och den är viktig för friluftslivet och besöksnäringen, en näring som sysselsätter många i kommunen.

Kommunen måste säkerställa att naturvärden och värden för friluftslivet och besöksnäringen beaktas i större utsträckning än idag i förvaltningen av allas våra kommunägda fjällnära skogar, framförallt eftersom skadorna som orsakas vid avverkning till stora delar är oåterkalleliga.

In the middle of the ongoing Corona crisis, while the world struggles against the virus and countless workers are losing their incomes, the aviation industry is demanding huge and unconditional taxpayer-backed bailouts. This must not allow the aviation sector to return to business as usual after Covid-19 has been defeated: any public money has to ensure that workers and the climate are put first.

Till följd av coronavirusets spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att stoppa virusets spridning och samtidigt begränsa de ekonomiska effekterna. Samtidigt pågår sedan länge parallella kriser: Den globala uppvärmningen och krisen för våra ekosystem. Med rätt åtgärder nu har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en mer genomgripande systemförändring. Det är det enda stimulanspaket som har en riktig framtid.

Denna namninsamling är till förmån för de 80 älgar som statliga sveaskog vill skyddsjaga från helikopter. Sveaskog verkar inte ta hänsyn varken till älgstammen eller till jägare och andra näringar som drar nytta av en livskraftig älgstam. Utöver en offantlig mängd familjer som har älgkött som basföda finns även flertalet matproducenter i området som säljer kött från älg och har detta som levebröd.

Det kanske blir mer eller mindre tvunget ändå med tanke på Coronaviruset men varför inte passa på att signalera till alla du känner att du semestrar på hemmaplan. Jättebra för klimatet och du kan istället stötta lokala näringsidkare i krisen och upptäcka ditt närområde i sommar.

Vi vill att att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.

Om företag och organisationer väljer miljöbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Gäddan är en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. Tyvärr har gäddan minskat kraftigt i många områden sedan 1990-talet. Övergödning och exploatering av viktiga lek- och uppväxtmiljöer är några av anledningarna.

Fler rovfiskar och mindre näring kan få ekosystemet i balans igen. Sedan många år tillbaka arbetar Sportfiskarna för att rädda gäddan. Bland annat genom att bygga så kallade “gäddfabriker”. Med din hjälp kan vi fortsätta det viktiga arbetet. Hjälp oss att rädda en gädda!

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Vissa PFAS är cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. PFAS är 4700 ämnen (!) som människan skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS – skriv på namninsamlingen!

Naturvårdsverket har nu avverkat sin rätt att ansvara för viltvården i Sverige. Myndighetens agerande är starkt hotande mot biologisk mångfald och etiskt ohållbart. Det är hög tid att all form av naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, verkar för biologisk mångfald och värdesätter djurens liv och mående.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa licensjakten på Sveriges Lodjur.

Det skulle krävas fyra jordklot om alla på jorden levde som vi gör i Sverige idag. Det är dags att ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan, och det går faktiskt lätt att göra skillnad. När vi är många som gör små saker skapas stor förändring. Anmäl dig därför till ett roligt sätt för hela Sverige att tillsammans agera för klimatet, djur och natur.

Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm. Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Gunde Svan, sluta göra reklam för det saudiska oljebolaget Preem! Vi är många som beundrar dig och minns när du kammade hem guldmedalj efter guldmedalj de där åren för ganska längesedan. Men i år har något speciellt hänt för första gången på väldigt länge ligger nästan ingen natursnö också en bra bit norrut. 2020 blir ingen bra vinter för skidåkning. Det beror troligast på klimatförändringar.

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna och lämna ett förslag till regeringen för beslut. Naturskyddsföreningen känner en stor oro inför de förslag som Naturvårdsverket nu har skickat ut på remiss. Den 23 mars är det dock dags för Naturvårdsverkets “paket nummer 2” som sedan tidigare innehåller jakt på bland annat nötskrika, björktrast och skata (som vi vill ha bort) samt utökad jakt på enkelbeckasin och snatterand (som vi vill stoppa att det införs). Även här kommer vi att inkomma med svar, men vi behöver inte vara de enda som yttrar sig. Det kan även du göra om du tycker att förslagen i paket 2 är orimliga.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Kom och protestera mot denna galna utbyggnad den 10 mars!

Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med ”skadorna” med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lätt bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga

I Stockholm samlas vi 17:30-18:30 på Medborgarplatsen, för att tillsammans ta kampen mot fossilindustrin. Vi står upp för klimaträttvisa och en levande planet – i solidaritet med de som lider, tvingas på flykt eller dör som följd av klimatkrisen, i Sverige, Sápmi och globalt. Alla är välkomna.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Den 10 mars samlas alla vi som vill visa vårt motstånd mot denna galna utbyggnad! Medborgare och organisationer, gamla och unga, alla är välkomna och tillsammans är vi starka, ja till och med starkare än oljeindustrin!

Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!

Politikerna påstår att de tar klimatkrisen på allvar, men det är verkligen dags att de visar att de menar det. Politikerna tycks även övertygade om att flygtrafiken kan bli klimatneutral och har kvar sitt mål att Regionen ska vara fossilbränslefri 2030. Därmed borde det vara rimligt att det i ägardirektiven finns krav på ett årligt minskat utsläpp av växthusgaser från flygverksamheten i regionen.

I denna tid av klimatkris är det fruktansvärt oansvarigt projekt då kolgruvor leder till kraftiga koldioxidutsläpp vilka leder till klimatkris som i sin tur gör att bränderna i Australien blir ännu värre. Uträkningar visar att gruvan skulle producera cirka 79 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen. Det är mer än Sveriges inhemska utsläpp. Men vi kan stoppa detta klimatmördaravtal

Syftet med namninsamlingen är att Trafikverket i samråd med Vy och SJ ser till att nattågen till/från Göteborg till Jämtland/Norrbotten/Narvik inte läggs ner.

Amazonas regnskog står i lågor. Bränder har alltid varit ett hot mot Amazonas, men den mängd eldsvådor som eskalerat under 2019 är det högsta antalet man sett på senare år. Andelen bränder är högre i de områden av Amazonas som är utsatt för skogsskövling.

Genom denna namninsamling vill vi bidra till att stoppa gruvetableringen då den skulle påverka både djur, natur och människor i Laver för oöverskådlig framtid.

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1.

Målet med namninsamlingen är att du som konsument ska kunna välja produkter utan skadliga kemikalier men för det krävs det att återförsäljarna tar in dem i sitt sortiment! Idag finns det en rad olika miljövänliga produkter utan skadliga kemikalier.

Kanske en av årets viktigaste namninsamlingar. Första till Fjärde AP-fonderna investerar fortfarande miljarder i fossila företag, alltså år 2020. Det måste få ett stopp!

JPMorgan Chase har sedan 2016 investerat 196 miljarder i företag med fossil verksamhet. Det måste vi sätta stopp för. Det kan ju inte ens vara lönsamt numera? Till och med stora aktörer som Blackrock går ifrån den här typen av investeringar.

Skriv under och kräv ett starkt globalt havsavtal – som skyddar våra hav. Nick Park (Wallace & Gromit) har varit med och tagit fram filmen till denna viktiga kampanj.

Kräv att företagen slutar gömma sig bakom uppenbart otillräckliga certifieringar och genast slutar köpa smutsig palmolja

För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Umeå universitet leder den omställningen genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Endast hälften av Sveriges lärosäten har miljömål och de som har det är inte i linje med vad som krävs enligt forskningen. Med andra ord tar inget lärosäte i Sverige världens samlade klimatforskning på allvar. Flygresor står för 93 procent av GU:s utsläpp av växthusgaser från resor och fordon.

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Kärnkraftens framtid är stendöd men som en distraktion från de verkliga lösningarna på klimatkrisen försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna väcka liv i den igen genom att lämna riksdagens energiöverenskommelse, en överenskommelse med fokus på 100 procent förnybar elförsörjning. Det har vi inte tid med. Energiminister Anders Ygeman måste sätta ned foten och fokusera på den omställning energisektorn behöver, istället för att diskutera förlegad teknik med kärnkraftshetsare. Här kan du säga det i ett brev till honom.

Våra statliga pensionspengar investeras i kol-, olje- och gasutvinning utan att vi kan välja bort det. Första till fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar flera miljarder av våra pensionspengar i nästan hälften av världens 100 värsta klimatbovar. Vi kan inte välja eller välja bort dessa fonder. Vi kan heller inte välja hur de placerar våra gemensamma tillgångar. Det kan däremot AP-fondernas styrelser och ledningar. Skriv brev till de ansvariga här!

Naturskyddsföreningen vill se en politik som prioriterar klimatet på riktigt. Det minsta politikerna kan göra är att hålla sina egna löften. Godkännandet av Parisavtalet innebär en snabb och total utfasning av fossila bränslen. Sedan början av 2019 är det partierna bakom januariavtalet som tillsammans är ansvariga för att Sverige uppfyller sina klimatlöften, men i dag fattas beslut som går helt på tvärs med vad vi lovat. Skriv brev direkt till politikerna här!

Här finns ett mejl du kan skicka ut till en gruppledare för valfritt parti i riksdagen som du tycker borde sätta klimatfrågan högst på agendan.

Naturskyddsföreningen Malmö anser att det är ohållbart att fortsätta välja flyget och att detta inte är förenligt med ”Sveriges klimatsmartaste stad”. Tycker du som vi att Malmö Stads tjänstepersoner ska välja hållbara färdmedel och inte minst där det finns goda förbindelser med tåg välja dessa. Skicka då ett brev till våre lokala politker i kommunstyrelsen i Malmö och berätta vad du tycker.

Om Preem skulle tillåtas att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil skulle det bli Sveriges i särklass största utsläppare av koldioxid. Ärendet ligger nu hos regeringen men det kan inte tillåtas bli av.

Namninsamlingen kräver vill ha daglig bevakning av klimat och miljö i SVT och SR i form av ”klimatnytt” i anslutning till de vanliga nyhetssändningarna, likt ekonomi- och sportnytt.

Namninsamlingen kräver att Regionfullmäktige i Kalmar röstar nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.

Namninsamlingar och aktioner inom klimat och miljö

Den mest omfattande listan över namninsamlingar och aktioner du kan hitta. Vi dammsuger internet efter goda initiativ för engagemang.

Ett av Europas mest sålda bekämpningsmedel, Paraquat, är så farligt att bara en klunk kan vara dödlig. Kronisk exponering, även vid låga doser, kan orsaka Parkinsons sjukdom. Det är förbjudet i Europa, men företaget bakom det, Syngenta, exporterar den dödliga kemikalien till länder över hela världen. Nu utforskar Europeiska unionen ett förbud mot dessa skadliga kemikalieexporter och tar emot allmänna kommentarer. Detta är vår chans att visa EU att människor över hela världen kräver ett slut på dessa dödliga exportvaror. Säg till EU: sluta förgifta människor med era dödliga kemikalieexporter.

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till enorma koldioxidutsläpp, precis som när man tankar en bil. Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar. Detta måste stoppas.

Någonting stort har hänt: EU-länder som representerar 70% av befolkningen har bestämt sig för att gå ur det klimatskadliga Energistadgefördraget (ECT). ECT innebär kortfattat att fossilbolagen kan stämma stater om de inför vettg klimatpolitik, eftersom det hotar deras vinster. Sverige tillhör tyvärr de 7% som tänker stanna kvar i ECT.

Nästa vecka samlas hela EU:s miljöministrar i Stockholm och samtidigt kommer ECT:s framtid att avgöras. Vi mejlar till klimatminister Romina Pourmokhtari (L) för att ställa upp alternativen:

Klimatkrisens effekter har på sistone blivit alltmer tydliga och dramatiska, överallt på planeten men i synnerhet för fattiga och utsatta människor och regioner. Utsläppen, liksom behovet av anpassning, kräver därför betydligt snabbare och mer beslutsamma åtgärder än vad världssamfundet hittills presterat.

Inom ramen för detta måste också vi i Sverige göra allt vi kan för att bidra till att hejda uppvärmningen och stoppa utarmningen av planetens biologiska mångfald. Det innebär radikala åtgärder här hemma, nationellt och lokalt, men också större kraft och kreativitet i vår roll som pådrivande aktör i EU, FN och andra internationella organ.

Lodjuret, Sveriges enda vilda kattdjur, detta skygga magiskt vackra djur är klassat som fridlyst och rödlistat men ska ändå jagas med början 1 mars. Mitt under deras brunstperiod dessutom, något som inte heller är tillåten enligt Art och Habitatdirektivet för EU-länder.

Grym och oetisk jakt. Jakten är grym, skarpa jakthundar jagar upp lodjuret i ett träd där jägaren enkelt kan skjuta det. Ofta blir föräldralösa ungar kvar, som hade behövt lära sig mer av sin mamma för att klara sig själv.

Jakt på populärt djur. Få har sett ett vilt lodjur, eftersom de är extremt skygga, men deras skönhet är en upplevelse för livet för de lyckliga som får chansen. Lodjuret är Sveriges populäraste rovdjur enligt SLUs undersökning, och en stor majoritet vill ha lodjur i sin närhet.

Nu är den fredade parken hotad för bygge! Dax att sätta stopp för dett. Där vi alla i Västertorp med omnejd trivs och vill kunna känna närheten av skog och natur för barn och vuxna.

Exploateringsnämnden har nu ett ärende (Dnr E2022-02805) som ska beslutas om den 29/9. Där föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att ärendet återremitteras och att byggvägen på föreslagen plats stoppas!

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartierna och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas. Detta byggvägsalternativ kan tolkas som totalt förbiseende av Skarpnäcks medborgare till fördel för boende på Sockenvägen. Då konsekvenserna ses som lägre med den här byggvägen än att undersöka alternativ närmare. Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

Det tre kvadratkilometer stora och 400 meter djupa dagbrottet blir förödande för renskötseln i området. Järnmalm är ingen ovanlig och kritisk metall som behövs i den så kallade gröna omställningen. Det räcker med alla andra järnmalmsgruvor som redan finns i Norrbotten. Jokkmokks kommun har redan bidragit nog mycket till Sveriges försörjning av elström och skog. Det räcker nu. Vi kräver att du Karl-Petter Thorwaldsson, och Sveriges regering, inte tillåter någon gruva i Gállok/Kallak!

Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi behöver handla för miljön och mänskligheten i Sverige och i den övriga Världen. Denna situation ger en känsla av stor oro och maktlöshet hos många medborgare i Stockholm. Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen. Det behövs en plats där Stockholmare kan samlas kring miljön – ett Miljöcentrum.

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Och lagen behövs! För fimpar slängs överallt, mer än en miljard skräpar ner Sverige varje år. Fimpar och snus är det vanligaste skräpet i Sverige, och vi har fått nog nu.

Var med och säg farväl till fimpen! Tillsammans kan vi se till att politikerna tar lagen i mål och att 2021 blir fimpens sista år.

Till alla riksdagsledamöter: genomför lagändringen som gör det straffbart att slänga fimpar och snus på marken!

I Europa kommer över en tredjedel av den så kallade ”förnybara” energin från förbränning av trä. Att elda upp träd anses vara en klimatåtgärd – trots att detta på samma sätt som fossila bränslen ökar utsläppen av koldioxid. EU:s direktiv om förnybar energi (Renewable Energy Directive) möjliggör denna bluff, som uppmuntrar länder att ställa om gamla kolkraftverk till att förbränna trä.

Skogar ger oss frisk luft, rent vatten och de hjälper till att reglera nederbörd. De lagrar kol, minskar de farliga effekterna av klimatförändringarna och är hem för ett oräkneligt antal växt- och djurarter. Att förstöra skog för att få bränsle är en falsk lösning som sätter allt detta på spel.

Visste du att Marstrandsfärjans fossila utsläpp ökar?
2018: 318 000 kg
2020: 365 000 kg
Kungälvs Kommun – STÄLL OM TILL ELDRIFT – NU!

Till: Sveriges regering, EU:s medlemsländer och EU:s institutioner.

Kravet: Lämna Energy Charter Treaty och stoppa dess expansion till andra länder! Avtalet tillåter kol-, olje- och fossilgasbolag att hindra omställningen till ett förnybart energisystem. Avväpna fossilbolagen nu, så att de inte längre kan hejda brådskande klimatpolitik.

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021. Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höjer rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare.

Annie Lööf och Centerpartiets krav på avskaffat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsföretagarna innebär att allemansrätten riskerar avskaffas i praktiken.

Detta kan vi inte tolerera. Allemansrätten är en rättighet som angår alla som vistas och lever i Sverige. Den är ett kulturarv från medeltida vanor som är värd att bevara.

Vi vill därför ha ett tydligt löfte från nästa regering om att allemansrätten ska bevaras som den är.

Den så kallade “Strandskyddsutredningen” (SOU 2020:78) föreslår att strandskyddet, i nästan hela landet, ska uppluckras och upphöra. Om utredningens förslag antas kommer det medföra att mer än hälften av dagens strandskydd försvinner. Detta innebär fler privata stränder, mer exploatering vid vackra och skyddsvärda sjöar, begränsningar i fiske och friluftsliv, med mera. Det kommer även få stora konsekvenser för allemansrätten, för växt- och djurliv (som är starkt beroende av strandzonen), samt försämra Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen motsätter sig därför bestämt utredningens förslag.

Utredningen överlämnades till regeringen den 14 december 2020. En proposition om nya strandskyddsregler, baserad på denna, väntas komma under hösten 2021. Det är därför viktigt att vi redan nu engagerar oss, för att stoppa en lagändring som kommer leda till att de vackraste platserna exploateras först.

Om du – liksom vi – vill bevara allemansrätten, vill värna om sjönära natur och/eller motsätter dig att förslagen i strandskyddsutredningen antas: skriv under här!

Klimatkrisen är akut och vi håller på att missa 1,5-gradersmålet. Sverige rankas som ett av de mest klimatambitiösa länderna i världen och har ett klimatmål om ”netto noll” utsläpp till 2045. Forskare och experter är dock överens om att detta mål är långt ifrån tillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet. Ambitionsnivån måste öka dramatiskt!

Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö? Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder.

Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling. Istället investeras AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter och några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag. Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för nästan 750 miljarder kronor men har inga lagkrav om hållbarhet.

Det är bråttom om vi ska rädda strömmingen från monstertrålarna. Hur många medlemmar måste vi bli för att politikerna ska lyssna på oss? Att Sportfiskarna organiserade 65 932 personer förra året räckte uppenbarligen inte. Vårt mål är nu att få ännu mer kraft från 4 500 nya medlemmar. Varje medlem stärker budskapet – till slut måste politikerna lyssna!

Hjälp oss sprida budskapet! Fler måste förstå och inse allvaret för strömmingen i Östersjön. Politikerna kan inte blunda för en stark opinion som står bakom våra krav. Vi vill att trålgränsen omedelbart flyttas ut och att monstertrålarna stoppas från att fiska upp hotade strömmingsbestånd.

Oil giant Shell has come up with a plan to be a cleaner, greener company. But scratch the surface and it’s clear Shell’s climate plan is a total sham. If this plan proceeds it will give Shell cover to keep polluting our air, earth and sea for decades to come and embolden other oil companies to do the same. Which is why we must stop it.And here’s our chance: Shell’s climate plan is being presented to shareholders next week. If the company’s biggest investor – Blackrock – votes the plan down, Shell’s board will be forced to rip it up and start again. Email Blackrock’s top decision makers directly and tell them to vote down Shell’s fake climate plan!

On 18 May, Shell is asking its investors to approve their new energy transition plan at the company’s annual meeting.

But that plan includes even more oil extraction and a doubling of fossil gas production in the next 10 years.

Sign this petition now to add pressure on the investors to vote against Shell’s climate-wrecking plan, and support real, green and just solutions instead.

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. Genom ett internationellt bindande avtal om nedrustning och icke-spridning av fossil bränsleproduktion kan vi bromsa klimatkrisen och skapa en rättvis klimatomställning för alla medborgare, arbetare, samhällen och länder.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

Stockholm stad beslutade i november 2020 om ett start-PM för byggnation av 150-200 bostäder i lekplatsen Kastanjeparken (Brådstupsparken) och det tillhörande skogsområdet i Mälarhöjden. Samråd är planerat till Q4 2021. Vi värnar om barn och natur och vill bevara lekplatsen Kastanjeparken och dess skogsområde! Vi vill att: Lekplatsen Kastanjeparken och skogsområdet bevaras och rustas upp.

Medan vi vet att konflikt med palmolja resulterar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hotar djurliv som orangutanger, elefanter och tigrar – det är också ett enormt hot mot klimatet som vi alla litar på för att överleva. Vi måste hålla press på industrin för att upprätthålla ett hälsosamt klimat också.

Joina oss ​​och uppmana palmproducenter att inte bara skydda skogar, mänskliga rättigheter utan också vårt klimat.

Troféjägare från Sverige reser utomlands och skjuter bland annat lejon, flodhästar och elefanter för att sedan importera deras huvuden och andra troféer från deras kroppar. Jakten är helt laglig trots att många av djuren som dödas är utrotningshotade eller starkt hotade. Vi kräver att Sverige inför ett förbud mot import av jakttroféer.

Bin är livsviktiga för vår livsmedelsförsörjning. Sverige importerar mer mat än vi producerar själva. De reserver och lager som fanns under kalla kriget har enligt principen om just-in-time avskaffats för att gynna marknaden i EU. Corona-krisen har visat hur sårbara vi skulle kunna vara ifall livsmedelsimporten av någon anledning skulle minska eller stoppas helt. Maten på hyllorna i Svenska mataffärer skulle räcka ett par dagar. För att undvika en total kollaps och katastrof är det viktigt att vi skapar förutsättningar att försörja oss själva med mat.

Vår biologiska mångfald är i fara som aldrig tidigare. Därför satte Europeiska kommissionen ett mål i ”Green Deal” att minska användningen av bekämpningsmedel med 50%. Bekämpningsmedelsindustrin, deras allierade i Europaparlamentet och nationella regeringar attackerar detta historiska mål. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för EU-medborgarna att höja sin röst mot användningen av bekämpningsmedel.

Krav på avveckling av bekämpningsmedel nu!

Många av oss tror att Sverige har oändligt mycket levande skog, men faktum är att det nästan bara är uppodlade skogsplantager som består av monokulturer – gran i söder och tall i norr. De senaste decennierna har skogarna förbrukats istället för att brukas, på ett sätt som lämnat kalhyggen, förstörda ekosystem och stora mängder koldioxidutsläpp efter sig. Vi behöver naturskogarna för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.

Idag finns få och mycket svaga regleringar i svenskt skogsbruk, vilket lett till denna utarmning av höga naturvärden.Det behövs mycket starkare regleringar för att rädda de få oskyddade naturskogar som ännu finns kvar, och denna förändring måste ske NU. Om samma avverkningstakt som vi har idag fortsätter, kan dessa sista rester av naturskogar vara så gott som borta om 10 år.

Den gamla, artrika skogen vid Månsberget ska avverkas för att ge plats till ännu ett shoppingcenter – trots att vi befinner oss i en eskalerande klimatkris. Det är hög tid att fråga oss: Vill vi värmlänningar ha en vettig framtid eller ytterligare en ny pryl?

Skogen vid Månsberget är en så kallad nyckelbiotop. Det betyder att skogen innehåller viktiga naturvärden och hotade arter. I Sverige är det endast 2% av den produktiva skogen som är klassad som nyckelbiotoper. Nu vill Karlstads Kommun avverka den viktiga skogen för att ge plats åt ytterligare ett shoppingcenter på billängds avstånd. Detta rimmar illa i en tid av artdöd och kris för den biologiska mångfalden.

Kommunfullmäktige har gett klartecken att avverka skogen, trots att Miljönämnden har sagt nej. Vid två tillfällen. Detta köpcenter betraktas som ett lyxprojekt och skulle troligen inte bidra med en ny typ av butiker till Bergvik, utan snarare ge plats för mataffär och bygghandel. Är det verkligen vad vi ska offra över 175år gammal skog för?

På den här webbsidan har vi på Greenpeace gjort en genomgång av den reklamkampanj Preem bedrivit för att försöka påverka allmänhet och beslutsfattare i samband med att beslut ska fattas om Preems önskade expansion. Att Preem gör reklam är i sig inget skäl för kritik, men när ett företag spenderar miljoner på direkt vilseledande reklam är det ett stort problem.

Dessutom har mediehus som Dagens Nyheter lånat ut sin redaktionella design för att Preems reklam ska framstå som journalistiskt innehåll. Detta kallas för “native-annonser” och det är ett dyrt och attraktivt format med begränsat antal tillgängliga införanden. Totalt har vi hittat 15 sådana annonser från Preem bara på Dagens Nyheters webbplats.

De enormt negativa oavsiktliga konsekvenserna av att använda grödor för att producera biodrivmedel för bilar har redan erkänts i flera år nu, men effekterna av EU:s incitament för att elda med skogens biomassa är inte mindre alarmerande eller kontraproduktiva.

Att skörda skogar för energi kommer vanligtvis att öka växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen i årtionden eller till och med århundraden oavsett hur hållbart skogarna i fråga sköts. Kraven på hållbar skogsförvaltning och redovisning av markanvändning är inte på något sätt en proxy för klimatpåverkan av förbränning av specifika råvaror.

Åtminstone tills EU på allvar reformerar sin bioenergipolitik kommer de att fortsätta att undergräva målen för klimat, luftkvalitet och biologisk mångfald och vårt åtagande för målen för hållbar utveckling och orsaka allvarlig skada på EU:s internationella rykte.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa all licensjakten på Sveriges Lodjur.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2021 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora över 100 lodjur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor.

Denna proposition föreslår att Finska riksdagen stiftar en lag om ett förbud mot energianvändning av torv. Förbränningen av torv i syfte att utnyttja dess energiinnehåll ska enligt förslaget upphöra före den 31 maj 2025. I praktiken innebär förändringen en övergång till utnyttjande av andra energikällor. Om försörjningssäkerheten så kräver, vore det möjligt att frångå förbudet i fråga om produktion av el och värme. För överträdelse mot förbudet ska en påföljdsavgift påföras.

Regionfullmäktige fattar i februari ett slutgiltigt beslut om att köpa upp 5% av Karlstad Airport. Avtalet slår också fast att regionen ska betala flygplatsens årliga underskott på upp till 20 miljoner kronor.

Vi i Värmlands Fältbiologer ställer oss frågan varför Region Värmland vill investera i en förlustaffär? En affär som dessutom inte står i enlighet med de många miljömål som finns på både lokal, nationell och global nivå.

Karlstad Airport vill se att flygplatsen utvecklas för näringslivets skull. Detta är helt fel utveckling att eftersträva. Den utveckling vi faktiskt behöver är en hållbar sådan. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att år 2021 satsa skattepengar i ett företag som inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart leder till motsatsen.

Ett medborgarråd innebär att ett antal svenskar slumpvis väljs för att representera ett utsnitt av Sveriges befolkning utifrån exempelvis kön, ålder och inkomst. Processen inkluderar att deltagarna får information och perspektiv av en bred expertis och relevanta intressegrupper. Därefter har de fördjupande samtal och fattar beslut om utlåtande. Det är inte en ersättning av befintlig demokrati utan ett komplement.

Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Ge skogen en röst!

Nu riskerar fler skyddsvärda skogar att avverkas. En ny skogsutredning innehåller förslag som kan få allvarliga konsekvenser för djur och natur. Det är upp till regeringen och januaripartierna att ta sitt ansvar för Sveriges skogar innan det är för sent.

Återställ utarmade skogar och värna den biologiska mångfalden genom att ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk med naturen som förebild. Återställ våtmark för att läka naturens livsväv, öka inlagringen av grundvatten och minska näringsläckage.

För ett bevarande av den biologiska mångfalden behövs levande skogar, ris, stora träd och död ved. Vi kräver ett nytt skogsbruk där målet är att den brukade skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt, så som beskrivs av stiftelsen Ecoforestry Foundation.

Bangalore University forest was created by local and then VC by planting lakhs of trees. Bangalore University didn’t spend a single piece. Now the lush grown forest is taken down by Bangalore University. Yoga pyramid are currently been planned, even though there is a seperate building yoga centre and studies. CBSE school is been planned by private players. Jindal as started BR Ambedkar Economic centre instead of Bangalore University in a 50 acre land. Infertile land (forest area) is being planned to be sold has infertile or arid land. Already the area is under constant tension from ever growing Bangalore University students and new buildings. Building a pyramid and school will destroy the 20 years of hard work to create Bangalore lungs. All the environmental work of digging trenches, water pots for birds and water pits tanks for animals are done by locals till now.

Vi, folket på denna planet, kräver att ni erkänner klimatförändringarna som ett hot mot fred enligt kapitel VII i FN: s stadga, och som ett resultat, förklara ett globalt klimatnödläge och besluta om åtgärder för att motverka klimatkrisen.

Statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) vill göra en megainvestering i flygindustrins expansionsplaner i Vietnam. Detta sker mitt i en brinnande klimatkris, som vi med alla medel måste förhindra. Den här typen av investeringar är inte acceptabla i Sverige 2020, och ännu mindre 2021! 2019 kom regeringen med beskedet att statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och statligt ägda bolaget Svensk Exportkredit AB (SEK) ska upphöra att ge exportkrediter till fossil verksamhet. Men regeringens uppdrag till EKN och SEK kan fortfarande lämna dörren öppen för stora investeringar i t.ex. flygindustrin och sjöfarten – fossilbränsleberoende infrastruktur. Även om den inte syftar direkt till fossil utvinning, har den en otroligt stor klimatpåverkan. Det är hög tid att utvidga kraven på EKN och SEK till att omfatta all verksamhet med stort klimatavtryck!

Genom att underteckna vårt officiella medborgarinitiativ, står du upp för de nationella minoriteterna, deras strävan att stärka sin förmåga att bygga sina samhällen och att bevara sin kultur. Vårt medborgarinitiativ önskar hjälpa de europeiska nationella minoriteterna för att dessa direkt ska kunna få tillgång till EU-medel. Detta för att bevara den etniska mångfalden i Europa. När ett initiativ har nått det nödvändiga antalet underskrifter från minst sju EU-länder, kommer kommissionen att vidta åtgärder.

We the next generation are deeply concerned and uncertain about the environment and we can’t bear, how some people are treating it . Those in government, businesses and the population, need to know that this planet we live in is not just ours but belongs to every single living thing on this earth. We are writing this petition because we know that you the Government are not taking action fast enough and we know you have the power to help change things. What we have learned from the coronavirus crisis, is the importance of working together as one world, to help solve international problems. Why can’t we work as a team on the climate change emergency?

Turköpsskogen är av de sista resterna av de urgamla lövskogar som förr täckte Nordvästra Skåne. Nu hotas den av avverkning. Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern och nu vill ägaren avverka den ekologiskt mycket värdefulla skogen. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), skillerticka (VU) och oxtungssvamp (NT). Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Hela området har naturvärdesklass 2. Den här skogen borde vara naturreservat. Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att inte ta vara på denna ekologiskt värdefulla skog.

Vi vill få möjlighet att hyra Annexet i Rålambshovsparken för att bedriva vår verksamhet. Idag är detta hus, som ligger på Smedsuddsvägen 23, igenbommat och har varit det sedan 2016. Det är en stor sorg för att en byggnad med så höga kulturhistoriska värden, i hjärtat av vår huvudstad, står tom och tillåts förfalla. I stället vill vi att Annexet ska fyllas av liv och rörelse igen och bli ett skyltfönster för framtidens möjligheter till en hållbar värld – genom maten.

Vår vision är att öppna ett Reformaten-hus. En permanent plats där vi genom maten jobbar med människan, naturen och klimatets hälsa på daglig basis, i olika format.

Idag är större delen av skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten inte skyddad mot industriellt skogsbruk. Uppsala universitet har genom Akademiförvaltningen på senare år gjort flera kalhyggen i reservatet och planerar fler inom en snar framtid. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skog i ett av Uppsalas populäraste friluftsområden och istället bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala universitet äger 600 hektar skog i området, en yta motsvarande 860 fotbollsplaner. På större delen av sin mark bedriver de industriellt skogsbruk och planerar att avverka åtta sammanhängande hektar i reservatet nu i vinter.

Just nu vill oljeskurkarna Lundin Oil – som numera kallar sig Lundin Energy – ge sig på att borra efter olja i Arktis, mitt under brinnande klimatkris. De väntar med borren redo på att Norges högsta domstol ska godkänna det hela.

FN:s pensionsfond förvaltar gigantiska 650 miljarder kronor åt anställda på t.ex. WHO och har rigida krav på hållbarhet. Ändå investerar man pensionspengar i just Lundin. Nu är det dags att låta fossilerna vara kvar i marken, och dumpa Lundin!

Flyglinjerna från Bromma flygplats bör läggas ned till förmån för mer hållbara transportsätt. Politiker måste börja ta klimatkrisen på allvar och sluta gynna ett utdaterat, klimatförstörande transportsätt som flyget.

Bromma har dessutom använts som en bricka i spelet om utbyggnaden av Arlanda. Flygplatsbolaget Swedavia försöker bortförklara en enorm utbyggnad av Arlanda flygplats med att trafiken från den lilla inrikesflygplatsen Bromma kanske flyttar dit. Flyglinjerna bör inte flyttas, utan istället omedelbart ersättas med tåg och buss.

Bayers tillkännagav precis att de försöker upphäva ett historiskt förbud mot bi-dödande bekämpningsmedel i domstol.

Om Bayer vinner är det över för bina.

Hundratusentals SumOfUs-medlemmar hjälpte till att vinna ett landmärke EU-omfattande förbud mot giftiga neonikotenider. Vi kan inte luta oss tillbaka och låta bekämpningsmedelsindustrin förstöra allt vi har uppnått för bina.

Halva jordens skogar är nu borta.

15 MILJARDER träd huggs ner varje år – det är 476 träd varje sekund. Det är våra regnskogar, djungler och skogsmarker som decimeras för att ge plats för allt fler nötkreatur, palmolja och sojabönor.

Men idag har vi en unik möjlighet att ändra det.

Just nu överväger EU en ny lag för att förbjuda produkter kopplade till avskogning. Om lagen godkänns är EU en så massiv marknad att den kan tvinga världens största företag att förändras, omvandla den globala försörjningskedjan och hjälpa till att rädda våra skogsmarker, våtmarker och mangrover.

Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras till en vindkraftsindustri, utan ska lämnas orörd.

Vi tror inte på att en etablering av vindkraft gynnar vår bygd och att det är vägen fram till en levande landsbygd. En etablering leder inte till jobb och det gynnar inte inflyttning, utveckling, besöksnäringen utan precis tvärtom. Området är i stor utsträckning betesmark för rennäringen vilket en etablering kraftigt skulle påverka.

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Politikerna i regionen behöver uppdatera Transportinfrastrukturplanen så den så den ligger i linje med de regionala och nationella klimatmålen. Planen behöver bidra till att utsläppen minskar, istället för att som idag bidra till ökade utsläpp.

Planned Nature Reserve in Swedish Lapland is Threatened by Green-Washing Scheme. Subalpine old-growth forest in Karatj-Råvvåive in northern Sweden, which previously was meant to become a nature reserve, is now at risk of being logged. Authorities are investigating the possibility to establish a so-called eco-park instead of giving the area formal and long-term protection. The organization Protect the Forest strongly opposes these plans and are now launching an international campaign. Please sign our petition and help us to save the forests in Karatj-Råvvåive.

Upphäv beslutet att bygga avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma till reningsverket i Sickla. Den bygger på felaktiga beräkningar och ger bara 30% ökad reningskapacitet. Alternativ finns som ger betydligt större kapacitet till minst 12 miljarder lägre kostnad – samma som för hela Slussenbygget. Nu i dagarna sätter sprängningen igång för avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma och Hägersten. Projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) – rullar vidare trots massiva protester mot katastrofala miljökonsekvenser och pågående överklaganden mot en avloppstunnel som överhuvudtaget inte behövs. Det borgerliga blocket stött av MP röstade 2014 igenom den dyraste lösningen som ger minst kapacitetsökning. En lösning som bygger på att lägga ner Bromma reningsverk och istället forsla allt avloppsvatten till reningsverket i Henriksdal genom en ny avloppstunnel under Mälaren. Detta till en totala kostnad av runt 20 miljarder, dvs 12 miljarder mer jämfört med det miljömässigt skonsammare och mer kostnadseffektiva alternativet att bygga ut de tre befintliga reningsverken Henriksdal, Bromma och Himmerfjärden.

Svenska storbanker och statliga pensionsfonder har investerat över 3,5 miljarder kronor i företag som skövlar och bränner ned Amazonas. Värst av alla är Nordea.Flera av bankernas ”hållbarhetsfonder” har investerat i Amazonasbolag som odlar soja och bereder betesmark för kött som går på export. Stoppar vi investeringarna kan vi stoppa skövlandet!

Föreställ dig ett Nya Zeeland där jordbruk kan rensa våra floder, ta itu med klimatkrisen och se till att varje Kiwi har färsk, hälsosam mat. Det regenerativa jordbruket arbetar med miljön, inte mot det. Regenerativa bönder behandlar sina gårdar som ett ekosystem, inte en fabrik.

Just nu har vi möjligheten att bygga tillbaka bättre efter Covid-19. Det innebär att göra övergången till system som inte bara minskar skada utan också gör det möjligt för våra land, vattenvägar, djur och människor att frodas. Men vi måste stödja jordbrukare för att göra övergången till regenerativt jordbruk för gott. Vi uppmanar Nya Zeelands regering att stödja den regenerativa jordbruksrevolutionen.

Tell them: You can make the Green Deal our Recovery Deal by investing hundreds of billions a year to create green jobs and make our economies clean and fair. We count on you to put a climate bank and a climate budget at its heart and ensure that all money is spent in line with the Paris agreement. It is time to move away from dirty fossil fuels, tax large corporate profits, and unleash the clean energy revolution we so desperately need.

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan. Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov. Finns även som namninsamling

Många människor sätter sin tillit till Skuruparken. Den är ett angeläget område för förskolor och skolor, och för vuxna människors rekreation. De gamla ekarna ger parken mycket höga naturvärden, enligt Skogsstyrlesen. Parken är överraskande vacker och på 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Ett kulturarv och en klenod av riksintresse! Tusentals nya invånare kommer att flytta in på Sicklaön. Då behöver vi än mer Skuruparken – vår gröna lunga.

Inte en regelrätt aktion eller namninsamling men statliga Sveaskog bad om åsikter om hur de bedriver sin verksamhet så varför inte passa på att göra din röst hörd.

För att inte förlora målen i Parisavtalet. För barnen deras framtid och samtid skull. För den biologiska mångfalden och vår rika och mångfaldiga jords skull. För att inte de korta intressen skall bestämma jordens framtid. För jorden som har använd så lång tid på att bygga upp allt det rika vackra liv vi har, och det skall inte få ödeläggas i en handvändning.

Påverka Norges dåliga beslut om att borra efter olja nära Arktis i Barentshavet, för att det är onödigt att göra så stor skada.

Stockholm har Sveriges största marina reservat. Men det hindrar inte supertrålarna för att göra rent hus med skärgårdens ekosystem. Detta för att reservatet sträcker sig utanför de så kallade internationella trålgränsen.

Vilket ger supertrålarna fritt fram att fiska upp strömming som är mat åt skärgårdens djurliv – sälar, fåglar och andra fiskar. Men som nu kommer bli fiskmjöl för danska laxodlingar.

Each winter, billions of honeybees are prematurely woken from hibernation, trucked into California and exposed to a “soup” of bacteria, parasites and toxic pesticides — so they can serve as pollinators for the fast-growing almond milk industry.

They end up sick and exhausted, and many don’t make it back. Every year, up to 30 percent die.

Our fragile bees deserve better — and almond milk drinkers deserve a truly animal-friendly product.

Nu är det dags att öka den lokala självförsörjningen! Omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn har startat Potatisuppropet som en utmaning till oss alla att se till att vår matberedskap är god.

Vilhelmina kommun måste behandla allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt, med större hänsyn till naturvärden och landskapsbilden. Skogen utgör livsutrymme för många skyddsvärda arter och den är viktig för friluftslivet och besöksnäringen, en näring som sysselsätter många i kommunen.

Kommunen måste säkerställa att naturvärden och värden för friluftslivet och besöksnäringen beaktas i större utsträckning än idag i förvaltningen av allas våra kommunägda fjällnära skogar, framförallt eftersom skadorna som orsakas vid avverkning till stora delar är oåterkalleliga.

In the middle of the ongoing Corona crisis, while the world struggles against the virus and countless workers are losing their incomes, the aviation industry is demanding huge and unconditional taxpayer-backed bailouts. This must not allow the aviation sector to return to business as usual after Covid-19 has been defeated: any public money has to ensure that workers and the climate are put first.

Till följd av coronavirusets spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att stoppa virusets spridning och samtidigt begränsa de ekonomiska effekterna. Samtidigt pågår sedan länge parallella kriser: Den globala uppvärmningen och krisen för våra ekosystem. Med rätt åtgärder nu har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en mer genomgripande systemförändring. Det är det enda stimulanspaket som har en riktig framtid.

Denna namninsamling är till förmån för de 80 älgar som statliga sveaskog vill skyddsjaga från helikopter. Sveaskog verkar inte ta hänsyn varken till älgstammen eller till jägare och andra näringar som drar nytta av en livskraftig älgstam. Utöver en offantlig mängd familjer som har älgkött som basföda finns även flertalet matproducenter i området som säljer kött från älg och har detta som levebröd.

Det kanske blir mer eller mindre tvunget ändå med tanke på Coronaviruset men varför inte passa på att signalera till alla du känner att du semestrar på hemmaplan. Jättebra för klimatet och du kan istället stötta lokala näringsidkare i krisen och upptäcka ditt närområde i sommar.

Vi vill att att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.

Om företag och organisationer väljer miljöbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Gäddan är en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. Tyvärr har gäddan minskat kraftigt i många områden sedan 1990-talet. Övergödning och exploatering av viktiga lek- och uppväxtmiljöer är några av anledningarna.

Fler rovfiskar och mindre näring kan få ekosystemet i balans igen. Sedan många år tillbaka arbetar Sportfiskarna för att rädda gäddan. Bland annat genom att bygga så kallade “gäddfabriker”. Med din hjälp kan vi fortsätta det viktiga arbetet. Hjälp oss att rädda en gädda!

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Vissa PFAS är cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. PFAS är 4700 ämnen (!) som människan skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS – skriv på namninsamlingen!

Naturvårdsverket har nu avverkat sin rätt att ansvara för viltvården i Sverige. Myndighetens agerande är starkt hotande mot biologisk mångfald och etiskt ohållbart. Det är hög tid att all form av naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, verkar för biologisk mångfald och värdesätter djurens liv och mående.

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa licensjakten på Sveriges Lodjur.

Det skulle krävas fyra jordklot om alla på jorden levde som vi gör i Sverige idag. Det är dags att ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan, och det går faktiskt lätt att göra skillnad. När vi är många som gör små saker skapas stor förändring. Anmäl dig därför till ett roligt sätt för hela Sverige att tillsammans agera för klimatet, djur och natur.

Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm. Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Gunde Svan, sluta göra reklam för det saudiska oljebolaget Preem! Vi är många som beundrar dig och minns när du kammade hem guldmedalj efter guldmedalj de där åren för ganska längesedan. Men i år har något speciellt hänt för första gången på väldigt länge ligger nästan ingen natursnö också en bra bit norrut. 2020 blir ingen bra vinter för skidåkning. Det beror troligast på klimatförändringar.

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna och lämna ett förslag till regeringen för beslut. Naturskyddsföreningen känner en stor oro inför de förslag som Naturvårdsverket nu har skickat ut på remiss. Den 23 mars är det dock dags för Naturvårdsverkets “paket nummer 2” som sedan tidigare innehåller jakt på bland annat nötskrika, björktrast och skata (som vi vill ha bort) samt utökad jakt på enkelbeckasin och snatterand (som vi vill stoppa att det införs). Även här kommer vi att inkomma med svar, men vi behöver inte vara de enda som yttrar sig. Det kan även du göra om du tycker att förslagen i paket 2 är orimliga.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Kom och protestera mot denna galna utbyggnad den 10 mars!

Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med ”skadorna” med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lätt bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga

I Stockholm samlas vi 17:30-18:30 på Medborgarplatsen, för att tillsammans ta kampen mot fossilindustrin. Vi står upp för klimaträttvisa och en levande planet – i solidaritet med de som lider, tvingas på flykt eller dör som följd av klimatkrisen, i Sverige, Sápmi och globalt. Alla är välkomna.

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Den 10 mars samlas alla vi som vill visa vårt motstånd mot denna galna utbyggnad! Medborgare och organisationer, gamla och unga, alla är välkomna och tillsammans är vi starka, ja till och med starkare än oljeindustrin!

Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!

Politikerna påstår att de tar klimatkrisen på allvar, men det är verkligen dags att de visar att de menar det. Politikerna tycks även övertygade om att flygtrafiken kan bli klimatneutral och har kvar sitt mål att Regionen ska vara fossilbränslefri 2030. Därmed borde det vara rimligt att det i ägardirektiven finns krav på ett årligt minskat utsläpp av växthusgaser från flygverksamheten i regionen.

I denna tid av klimatkris är det fruktansvärt oansvarigt projekt då kolgruvor leder till kraftiga koldioxidutsläpp vilka leder till klimatkris som i sin tur gör att bränderna i Australien blir ännu värre. Uträkningar visar att gruvan skulle producera cirka 79 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen. Det är mer än Sveriges inhemska utsläpp. Men vi kan stoppa detta klimatmördaravtal

Syftet med namninsamlingen är att Trafikverket i samråd med Vy och SJ ser till att nattågen till/från Göteborg till Jämtland/Norrbotten/Narvik inte läggs ner.

Amazonas regnskog står i lågor. Bränder har alltid varit ett hot mot Amazonas, men den mängd eldsvådor som eskalerat under 2019 är det högsta antalet man sett på senare år. Andelen bränder är högre i de områden av Amazonas som är utsatt för skogsskövling.

Genom denna namninsamling vill vi bidra till att stoppa gruvetableringen då den skulle påverka både djur, natur och människor i Laver för oöverskådlig framtid.

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1.

Målet med namninsamlingen är att du som konsument ska kunna välja produkter utan skadliga kemikalier men för det krävs det att återförsäljarna tar in dem i sitt sortiment! Idag finns det en rad olika miljövänliga produkter utan skadliga kemikalier.

Kanske en av årets viktigaste namninsamlingar. Första till Fjärde AP-fonderna investerar fortfarande miljarder i fossila företag, alltså år 2020. Det måste få ett stopp!

JPMorgan Chase har sedan 2016 investerat 196 miljarder i företag med fossil verksamhet. Det måste vi sätta stopp för. Det kan ju inte ens vara lönsamt numera? Till och med stora aktörer som Blackrock går ifrån den här typen av investeringar.

Skriv under och kräv ett starkt globalt havsavtal – som skyddar våra hav. Nick Park (Wallace & Gromit) har varit med och tagit fram filmen till denna viktiga kampanj.

Kräv att företagen slutar gömma sig bakom uppenbart otillräckliga certifieringar och genast slutar köpa smutsig palmolja

För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Umeå universitet leder den omställningen genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Endast hälften av Sveriges lärosäten har miljömål och de som har det är inte i linje med vad som krävs enligt forskningen. Med andra ord tar inget lärosäte i Sverige världens samlade klimatforskning på allvar. Flygresor står för 93 procent av GU:s utsläpp av växthusgaser från resor och fordon.

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Kärnkraftens framtid är stendöd men som en distraktion från de verkliga lösningarna på klimatkrisen försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna väcka liv i den igen genom att lämna riksdagens energiöverenskommelse, en överenskommelse med fokus på 100 procent förnybar elförsörjning. Det har vi inte tid med. Energiminister Anders Ygeman måste sätta ned foten och fokusera på den omställning energisektorn behöver, istället för att diskutera förlegad teknik med kärnkraftshetsare. Här kan du säga det i ett brev till honom.

Våra statliga pensionspengar investeras i kol-, olje- och gasutvinning utan att vi kan välja bort det. Första till fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar flera miljarder av våra pensionspengar i nästan hälften av världens 100 värsta klimatbovar. Vi kan inte välja eller välja bort dessa fonder. Vi kan heller inte välja hur de placerar våra gemensamma tillgångar. Det kan däremot AP-fondernas styrelser och ledningar. Skriv brev till de ansvariga här!

Naturskyddsföreningen vill se en politik som prioriterar klimatet på riktigt. Det minsta politikerna kan göra är att hålla sina egna löften. Godkännandet av Parisavtalet innebär en snabb och total utfasning av fossila bränslen. Sedan början av 2019 är det partierna bakom januariavtalet som tillsammans är ansvariga för att Sverige uppfyller sina klimatlöften, men i dag fattas beslut som går helt på tvärs med vad vi lovat. Skriv brev direkt till politikerna här!

Här finns ett mejl du kan skicka ut till en gruppledare för valfritt parti i riksdagen som du tycker borde sätta klimatfrågan högst på agendan.

Naturskyddsföreningen Malmö anser att det är ohållbart att fortsätta välja flyget och att detta inte är förenligt med ”Sveriges klimatsmartaste stad”. Tycker du som vi att Malmö Stads tjänstepersoner ska välja hållbara färdmedel och inte minst där det finns goda förbindelser med tåg välja dessa. Skicka då ett brev till våre lokala politker i kommunstyrelsen i Malmö och berätta vad du tycker.

Om Preem skulle tillåtas att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil skulle det bli Sveriges i särklass största utsläppare av koldioxid. Ärendet ligger nu hos regeringen men det kan inte tillåtas bli av.

Namninsamlingen kräver vill ha daglig bevakning av klimat och miljö i SVT och SR i form av ”klimatnytt” i anslutning till de vanliga nyhetssändningarna, likt ekonomi- och sportnytt.

Namninsamlingen kräver att Regionfullmäktige i Kalmar röstar nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.