Grupper och sidor inom klimat och miljö

Klimatnytt.se vore inte komplett utan en samling av de bästa grupperna och sidorna inom klimat och miljö. Vi har samlat de bästa på ett ställe så att du kan gå med och delta i samtalet redan idag.

Skapare

Grupp/sidnamn & beskrivning

Naturskyddsföreningen Malmö

Repair Café Malmö

Genom det här initiativet från Naturskyddsföreningen Malmö vill vi göra det enkelt att laga elektronik! Du tar med dig något du vill laga till våra evenenmang så får du hjälp av våra volontärer att försöka laga det.

Stockholms stad

Klimatsmarta stockholmare

Klimatsmarta stockholmares officiella konto, en del av Stockholms stad. Låt dig inspireras till en klimatsmartare livsstil och ta del av information om Stockholms stads klimatarbete.

Fossil Free Sverige

Fossil Free Sverige

För etiska investeringar och en fossilfri framtid! En nationell kampanj mot klimatförstörande okloka investeringar.

Getaware ekonomisk förening

Camino

Vi belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar livskvalitet, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. I magasinet undersöks även relationerna mellan konsumtion, tid, lycka och meningsfullhet. Varje nummer har ett tema som präglar innehållet, från globala till individuella frågor.

The Seabin Project

Seabin Project

Så peppigt initiativ att det bara måste följas. En maskin som man placerar i vattenytan i till exempel en hamn som suger upp plast och annat bråte från ytan. Har testats några gånger i Sverige men bör finnas i varje hamn tycker vi. In och följ!

Vegonorm.se

Vegonorm

Kampanjen Vegonorm uppmuntrar måltidsanordnare att servera vego som standard.

Klimataktion

Klimataktion

Var med och bygg en folkrörelse för klimatet! Vi har ingen tid att förlora. Sverige behöver en bred, massiv rörelse som kan sätta tryck på politikerna för snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Vi samlar alla som på olika sätt är beredda att arbeta för en radikal klimatpolitik: gamla som unga, fackföreningar som kyrkor, forskare som miljöaktivister, individer som föreningar och mycket mer därtill. Bara om vi blir tillräckligt många och starka kan vi driva fram de åtgärder som krävs.

Framtidsjorden.se

Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder utveckling på en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige. Klimaträttvisa och matsuveränitet är avgörande!

Ekoappen.se

Ekoappen

Ekoappen är ett digitalt magasin och en medlemsklubb för naturlig hälsa och hållbar livsstil. På ekoappen.se, i appen, våra nyhetsbrev och sociala medier delar vi med oss av kunskap och inspiration för hur du kan leva ett friskare och mer hållbart liv.

Friluftsliv.se

Friluftsliv.se

Friluftsliv.se är en mötesplats för alla intresserade av friluftsliv, natur och äventyr.

Co-Grow Sweden

Co-Grow

Sveriges nya mötesplats för trädgårdsdelning – för odlare och trädgårdsägare som vill hitta varandra. Drivs av ideella föreningen Co-Grow.

Med Co-Grow återtar vi köksträdgårdar som var vanliga förr i tiden, eftersom hemmaodling av mat är hållbart. Co-Grow gör det möjligt för alla att odla mat genom en smart tjänst för trädgårdsdelning.

Skydda Skogen

Skydda Skogen - Protect the Forest

Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen. Föreningen Skydda Skogen bildades januari 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden.

Vi arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Vi arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Fridays For Future

Fridays For Future Sweden

Fridays For Future är en global rörelse som startades av Greta Thunberg den 20 augusti 2018. Hon satte sig ensam utanför riksdagshuset i Stockholm. Hon var trött på samhällets ovilja att se klimatkrisen för vad den är, en kris.

KlimatSverige.se

KlimatSverige

Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser. KlimatSverige är ett nätverk av organisationer och enskilda med syftet att samla, bredda och stärka klimatrörelsen.

Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion

Det ska vara lätt att göra rätt! Medveten Konsumtion inspirerar till hållbara val i vardagen för en minskad miljöpåverkan.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion Sverige

Våra makthavare har misslyckats med att skydda oss från direkta miljökatastrofer som torka och bränder, förhindra den massutrotning av arter som pågår och avvärja det hot som klimatförstöringen utgör mot hela vår civilisation. Och tiden för att ta oss ut ur denna kris är nästan ute.

Det är dags att göra uppror – eller riskera att förlora det vi håller kärt.

Tågsemester.nu

Tågsemester

Sveriges helt klart största och mest aktiva grupp vad det gäller att semestra via tåg i Sverige och Europa. Mycket intressant att följa utvecklingen av resandet via tåg de senaste åren. Ställ en fråga här och du får massor av tips på resmål och saker att tänka på inför resan. Peppigt värre för omställning till ett mer hållbart resande med andra ord.

Fältbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten. Av unga. För unga. Fältbiologerna är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och har funnits sedan 1947. Fältbiologerna är också Naturskyddsföreningens oberoende barn- och ungdomsorganisation. Fältbiologerna verkar för ökad kunskap om naturen, ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö. Ett måste att följa för de unga. Sveriges största och mest aktiva ungdomsförening inom klimat och miljö.

Naturskyddsföreningen

Hela Sverige ställer om

Gruppen är en del av Naturskyddsföreningens stora satsning på klimatet. Gruppen är till för alla oss som vill vara en del av den nödvändiga omställningen till en hållbar framtid. Som är oroade av klimatförändringarna och massutrotningen av arter.

Här inspirerar vi varandra och ger råd och stöd om hur vi kan bidra till att säkra en fungerande framtid för oss, våra barn och barnbarn. Hur kan vi (tillsammans i olika grupper och som enskilda) påverka politiker, företag och andra samhällsaktörer att göra det som behövs, lokalt, nationellt och globalt?

Omställning Sverige

Omställning Sverige

Gruppen är den största samlingsplatsen för den svenska delen av den internationella gräsrotsrörelsen Transition Network, som på svenska kallas Omställningsrörelsen. Gruppens syfte är att stödja och främja lokala gemensamma initiativ som ställer om, eller vill ställa om sitt lokalsamhälle.

Vi håller oss på jorden

Vi håller oss på jorden

Aldrig förr har det varit så viktigt att sluta flyga. Gruppen är basen för bland annat eventen "Flygfritt 2019" och "Flygfritt 2020" som inte nådde hela vägen fram men förhoppningen inför ett flygritt 2021 finns och vi hejar så klart på. Så joina!

Skräpplockargruppen Stockholm

Skräpplockargruppen Stockholm

Bubblare som vi lägger till här för det vore verkligen kul om denna grupp kunde få många följare så vi kan få bort en del skräp i Stockholm.

Klimatklubben

Klimatklubben

Kanske en av de viktigaste grupperna att gå med i på Facebook om man vill prata klimat- och miljöfrågor. En mycket stor och aktiv grupp med hög lägstanivå på inläggen.