Local Food App

Local Food App funkar som ett smidigt konsumentvektyg för att enkelt hitta lokalorganiserade utlämningsplatser för lokal mat, samt smidigt boka tillgängliga produkter till givna utlämningsdatum.