Svalna

Svalna räknar ut din klimatpåverkan från transport, boende, konsumtion och mat och ger dig inspiration till hur du kan leva mer hållbart. Den är framtagen med bland annat Chalmers i Göteborg.