Too good to go

När bra mat hamnar i soporna så blir det matsvinn. Det är då inte bara maten som slösas bort utan också alla resurser som gått åt till att producera, förädla, frakta och bevara maten. Matsvinn är ett miljö- och samhällsproblem som vi alla kan göra något, nu. Appen Too Good To Go jobbar för att öka medvetenheten samt inspirera både privatpersoner och näringsliv att bidra i kampen mot matsvinn.