Bara DåLIGA nyheter inom klimat och miljö

Som en motpol till alla GODA NYHETER vi lägger upp och samlar här på sidan vill vi även visa på saker som verkligen inte går åt rätt håll. Det kan behövas för att skapa drivkraft för förändring och det är ju det vi vill.

Bara DåLIGA nyheter inom klimat och miljö

Som en motpol till alla GODA NYHETER vi lägger upp och samlar här på sidan vill vi även visa på saker som verkligen inte går åt rätt håll. Det kan behövas för att skapa drivkraft för förändring och det är ju det vi vill.

Bara DåLIGA nyheter inom klimat och miljö

Som en motpol till alla GODA NYHETER vi lägger upp och samlar här på sidan vill vi även visa på saker som verkligen inte går åt rätt håll. Det kan behövas för att skapa drivkraft för förändring och det är ju det vi vill.