Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet

David Attenborough och forskaren Johan Rockström undersöker hur jordens biologiska mångfald förfaller och hur krisen ännu kan avvärjas. Medverkande: David Attenborough, Johan Rockström