Burned

BURNED berättar om den snabba förstörelsen av våra skogar för bränsle och undersöker politiska kryphål, enorma subventioner och uppenbar greenwashing av den växande biomassan elkraftsindustrin.