Closing the Loop

Closing The Loop är världens första dokumentärfilm om nollavfall / cirkulär ekonomi, som stöder FN: s mål för hållbar utveckling 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Filmen presenteras av den globala hållbarhetseksperten, Dr. Dr. Wayne Visser, i samarbete med Emmy och två gånger Telly Award-vinnande regissören Graham Ehlers Sheldon. Filmen sträcker sig över tre kontinenter och innehåller kommentarer från globala experter och kompetenscentra som World Economic Forum och University of Cambridge. Ett antal innovativa fall med cirkulär ekonomi presenteras också i detalj.