Den hotade jorden

Vi vet i dag rätt väl vad våra utsläpp direkt kan leda till. Vad vi inte vet är vad som händer när olika processer sätts igång som förstärker en farlig utveckling, till exempel när regnskogen huggs ner. Vi kan passera kritiska tröskelvärden – och vi riskerar att göra det snart. (Finns att se på SVT Play fram till 30 juni 2024)