Östersjön – Hot och hopp

Folke Rydén återbesöker Östersjön 10 år efter sin första dokumentär om vårt innanhav. Bokslutet han gör innehåller: torskkollaps, omfattande utsläpp från djurfabriker och larm om nya miljögifter men också hopp om minskad övergödning och renare vatten.