The Choice is Ours (2016)

Denna film utforskar många aspekter av vårt samhälle. För att ompröva vad som är möjligt i vår värld måste vi överväga vilken typ av värld vi vill leva i. Även om vi hänvisar till det som en civilisation, är det allt annat än civiliserat. Visioner om global enhet och gemenskap har länge inspirerat mänskligheten, men de sociala arrangemangen fram till nu har i stort sett misslyckats med att skapa en fredlig och produktiv värld. Även om vi verkar vara tekniskt avancerade är våra värderingar och beteenden inte det. Möjligheten till en positiv framtid står i skarp kontrast till våra nuvarande sociala, ekonomiska och miljömässiga dilemman.