Integritetspolicy – solgåvan

Klimatnytt värdesätter din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi strävar efter att behandla all information konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga integritetslagar, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in genom våra verksamheter och tjänster. Vi kommer att kontakta dig med uppdateringar om solgåvan men du kan när som helst avprenumerera från framtida utskick.

Information vi samlar in

Vi kan komma att samla in personuppgifter, såsom namn, kontaktinformation, och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i samband med våra tjänster. Vi samlar endast in information som är relevant för de ändamål som anges nedan. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att uppfylla våra lagliga förpliktelser. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat syfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt förutgående samtycke, utom i de fall då det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, var god kontakta oss på klimatochmiljo@gmail.com.

Ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft när de publiceras.

Villkor kring givandet av gåva via Klimatnytt.se

Väljer du att ge en gåva till vår insamling för mer solenergi åtar vi oss att snarast möjligt investera din gåva via vår partner Trine eller likvärdig aktör. Har du gett till exempel 400 kr åtar vi oss att investera 400 kr totalt fem gånger inklusive avkastningen. Saknas aktiva projekt för investeringar kan gåvan investeras i svensk solenergi via ETC och kommer då vara investerad i minst fyra år. Alla investeringar sker i euro och på grund av det rådande ekonomiska läget kan vi komma att invänta en bättre valutakurs då kronkursen är väldigt dålig just nu men gåvan kommer att göra nytta. Detta för att gåvan du gett oss inte ska förlora i värde. Gåvan kan anses vara ett köp av gåvobevis. Gåvan du ger kommer således inte att återbetalas till givaren efter att den har investerats fem gånger utan tillfalla Klimatnytt för att täcka kostnader men vår mission är att fortsätta investera gåvorna fler gånger. Vi drivs av möjligheten att göra skillnad för klimatet och inte profit.

Integritetspolicy – solgåvan

Klimatnytt värdesätter din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi strävar efter att behandla all information konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga integritetslagar, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in genom våra verksamheter och tjänster. Vi kommer att kontakta dig med uppdateringar om solgåvan men du kan när som helst avprenumerera från framtida utskick.

Information vi samlar in

Vi kan komma att samla in personuppgifter, såsom namn, kontaktinformation, och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i samband med våra tjänster. Vi samlar endast in information som är relevant för de ändamål som anges nedan. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att uppfylla våra lagliga förpliktelser. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat syfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt förutgående samtycke, utom i de fall då det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, var god kontakta oss på klimatochmiljo@gmail.com.

Ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft när de publiceras.

Villkor kring givandet av gåva via Klimatnytt.se

Väljer du att ge en gåva till vår insamling för mer solenergi åtar vi oss att snarast möjligt investera din gåva via vår partner Trine eller likvärdig aktör. Har du gett till exempel 400 kr åtar vi oss att investera 400 kr totalt fem gånger inklusive avkastningen. Saknas aktiva projekt för investeringar kan gåvan investeras i svensk solenergi via ETC och kommer då vara investerad i minst fyra år. Alla investeringar sker i euro och på grund av det rådande ekonomiska läget kan vi komma att invänta en bättre valutakurs då kronkursen är väldigt dålig just nu men gåvan kommer att göra nytta. Detta för att gåvan du gett oss inte ska förlora i värde. Gåvan kan anses vara ett köp av gåvobevis. Gåvan du ger kommer således inte att återbetalas till givaren efter att den har investerats fem gånger utan tillfalla Klimatnytt för att täcka kostnader men vår mission är att fortsätta investera gåvorna fler gånger. Vi drivs av möjligheten att göra skillnad för klimatet och inte profit.

Integritetspolicy – solgåvan

Klimatnytt värdesätter din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi strävar efter att behandla all information konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga integritetslagar, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in genom våra verksamheter och tjänster. Vi kommer att kontakta dig med uppdateringar om solgåvan men du kan när som helst avprenumerera från framtida utskick.

Information vi samlar in

Vi kan komma att samla in personuppgifter, såsom namn, kontaktinformation, och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i samband med våra tjänster. Vi samlar endast in information som är relevant för de ändamål som anges nedan. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att uppfylla våra lagliga förpliktelser. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat syfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt förutgående samtycke, utom i de fall då det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, var god kontakta oss på klimatochmiljo@gmail.com.

Ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft när de publiceras.

Villkor kring givandet av gåva via Klimatnytt.se

Väljer du att ge en gåva till vår insamling för mer solenergi åtar vi oss att snarast möjligt investera din gåva via vår partner Trine eller likvärdig aktör. Har du gett till exempel 400 kr åtar vi oss att investera 400 kr totalt fem gånger inklusive avkastningen. Saknas aktiva projekt för investeringar kan gåvan investeras i svensk solenergi via ETC och kommer då vara investerad i minst fyra år. Alla investeringar sker i euro och på grund av det rådande ekonomiska läget kan vi komma att invänta en bättre valutakurs då kronkursen är väldigt dålig just nu men gåvan kommer att göra nytta. Detta för att gåvan du gett oss inte ska förlora i värde. Gåvan kan anses vara ett köp av gåvobevis. Gåvan du ger kommer således inte att återbetalas till givaren efter att den har investerats fem gånger utan tillfalla Klimatnytt för att täcka kostnader men vår mission är att fortsätta investera gåvorna fler gånger. Vi drivs av möjligheten att göra skillnad för klimatet och inte profit.