Namninsamling: Stoppa bygget i parken Lugnet i Västertorp!

Parkleken Lugnet i Västertorp i Stockholm är klassisk parkmark som betyder oerhört mycket för både boende och tillresta. Nu finns planer på att bygga bort de lummiga trädbeklädda delarna av parken. Något som skulle drabba de lekande barnen och boende i området mycket hårt. PARKMARK ska vara fredad från bebyggelse och Lugnet i Västertorp ska förbli som den är!
Skriv under vår namninsamling så vi kan se till att stoppa detta.

Senaste underskrifterna:
2023-08-29 - Billy, Bro
2023-08-29 - Mats, Bromölla
2023-08-29 - Åke, Bromölla
2023-08-25 - Marie, Bromma
2023-08-23 - Rico, Västertorp
Antal underskrifter: 6
Namninsamling: Stoppa bygget i parken Lugnet i Västertorp!

Parkleken Lugnet i Västertorp i Stockholm är klassisk parkmark som betyder oerhört mycket för både boende och tillresta. Nu finns planer på att bygga bort de lummiga trädbeklädda delarna av parken. Något som skulle drabba de lekande barnen och boende i området mycket hårt. PARKMARK ska vara fredad från bebyggelse och Lugnet i Västertorp ska förbli som den är!
Skriv under vår namninsamling så vi kan se till att stoppa detta.

Senaste underskrifterna:
2023-08-29 - Billy, Bro
2023-08-29 - Mats, Bromölla
2023-08-29 - Åke, Bromölla
2023-08-25 - Marie, Bromma
2023-08-23 - Rico, Västertorp
Antal underskrifter: 6
Namninsamling: Stoppa bygget i parken Lugnet i Västertorp!

Parkleken Lugnet i Västertorp i Stockholm är klassisk parkmark som betyder oerhört mycket för både boende och tillresta. Nu finns planer på att bygga bort de lummiga trädbeklädda delarna av parken. Något som skulle drabba de lekande barnen och boende i området mycket hårt. PARKMARK ska vara fredad från bebyggelse och Lugnet i Västertorp ska förbli som den är!
Skriv under vår namninsamling så vi kan se till att stoppa detta.

Senaste underskrifterna:
2023-08-29 - Billy, Bro
2023-08-29 - Mats, Bromölla
2023-08-29 - Åke, Bromölla
2023-08-25 - Marie, Bromma
2023-08-23 - Rico, Västertorp
Antal underskrifter: 6