EU: Förbjud exporten av skadliga kemikalier bland annat Paraquat

Ett av Europas mest sålda bekämpningsmedel, Paraquat, är så farligt att bara en klunk kan vara dödlig. Kronisk exponering, även vid låga doser, kan orsaka Parkinsons sjukdom. Det är förbjudet i Europa, men företaget bakom det, Syngenta, exporterar den dödliga kemikalien till länder över hela världen. Nu utforskar Europeiska unionen ett förbud mot dessa skadliga kemikalieexporter och tar emot allmänna kommentarer. Detta är vår chans att visa EU att människor över hela världen kräver ett slut på dessa dödliga exportvaror. Säg till EU: sluta förgifta människor med era dödliga kemikalieexporter.