EU: Stoppa skogsskövlande produkter

Halva jordens skogar är nu borta.

15 MILJARDER träd huggs ner varje år – det är 476 träd varje sekund. Det är våra regnskogar, djungler och skogsmarker som decimeras för att ge plats för allt fler nötkreatur, palmolja och sojabönor.

Men idag har vi en unik möjlighet att ändra det.

Just nu överväger EU en ny lag för att förbjuda produkter kopplade till avskogning. Om lagen godkänns är EU en så massiv marknad att den kan tvinga världens största företag att förändras, omvandla den globala försörjningskedjan och hjälpa till att rädda våra skogsmarker, våtmarker och mangrover.