Inför eldrift på Marstrandsfärjan – NU!

Visste du att Marstrandsfärjans fossila utsläpp ökar?
2018: 318 000 kg
2020: 365 000 kg
Kungälvs Kommun – STÄLL OM TILL ELDRIFT – NU!