Kräv att företagen slopar smutsig palmolja!

Kräv att företagen slutar gömma sig bakom uppenbart otillräckliga certifieringar och genast slutar köpa smutsig palmolja