Sätt klimatet högst upp på den politiska agendan!

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1.