Save the forest, save the climate!

Medan vi vet att konflikt med palmolja resulterar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hotar djurliv som orangutanger, elefanter och tigrar – det är också ett enormt hot mot klimatet som vi alla litar på för att överleva. Vi måste hålla press på industrin för att upprätthålla ett hälsosamt klimat också.

Joina oss ​​och uppmana palmproducenter att inte bara skydda skogar, mänskliga rättigheter utan också vårt klimat.