Till Tomas Eneroth: Stoppa riktat stöd till flygbranschen!

Vi vill att att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.