P1 Sommar: Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli är forskningschef på Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien. Han har främst studerat tropikernas biologiska mångfald och arbetat med att kartlägga hoten från miljöförstöringen. För det har han fått ett flertal priser och han är i dag en av världens mest citerade forskare. Alexandre Antonellis Sommar handlar om den stora tysta artdöden – där massor av djur- och växtarter försvinner, för att aldrig mer komma tillbaka. – Men det finns hopp. Jag berättar hur vi kan rädda den biologiska mångfalden. Och så avslöjar jag vad som ligger i alla mina skokartonger.