Vår älskade miljöbov

Flera expertmyndigheter anser att svenskarna behöver köra mindre bil för att klimatmålet som Sverige satt upp ska kunna nås. Men frågan delar både de politiska partierna och deras väljare.