Artifishal, The Fight to Save Wild Salmon

Artifishal är en film om människor, floder och kampen för framtiden för vild fisk och miljön som stöder dem. Den utforskar vildlaxens glidning mot utrotning, hot som utsätts för fiskekläckor och fiskodlingar och vår fortsatt förlust av tro på naturen.