Arkiv: Namninsamlingar

EU: Förbjud exporten av skadliga kemikalier bland annat Paraquat

Ett av Europas mest sålda bekämpningsmedel, Paraquat, är så farligt att bara en klunk kan vara dödlig. Kronisk exponering, även vid låga doser, kan orsaka Parkinsons sjukdom. Det är förbjudet i Europa, men företaget bakom det, Syngenta, exporterar den dödliga kemikalien till länder över hela världen. Nu utforskar Europeiska unionen ett förbud mot dessa skadliga kemikalieexporter och tar emot allmänna kommentarer. Detta är vår chans att visa EU att människor över hela världen kräver ett slut på dessa dödliga exportvaror. Säg till EU: sluta förgifta människor med era dödliga kemikalieexporter.

Stoppa Fulplasten!

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till enorma koldioxidutsläpp, precis som när man tankar en bil. Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar. Detta måste stoppas.

Mejla klimatminister Pourmokhtari om fulhandelsavtalet ECT

Någonting stort har hänt: EU-länder som representerar 70% av befolkningen har bestämt sig för att gå ur det klimatskadliga Energistadgefördraget (ECT). ECT innebär kortfattat att fossilbolagen kan stämma stater om de inför vettg klimatpolitik, eftersom det hotar deras vinster. Sverige tillhör tyvärr de 7% som tänker stanna kvar i ECT.

Nästa vecka samlas hela EU:s miljöministrar i Stockholm och samtidigt kommer ECT:s framtid att avgöras. Vi mejlar till klimatminister Romina Pourmokhtari (L) för att ställa upp alternativen:

Upprop för klimatet!

Klimatkrisens effekter har på sistone blivit alltmer tydliga och dramatiska, överallt på planeten men i synnerhet för fattiga och utsatta människor och regioner. Utsläppen, liksom behovet av anpassning, kräver därför betydligt snabbare och mer beslutsamma åtgärder än vad världssamfundet hittills presterat.

Inom ramen för detta måste också vi i Sverige göra allt vi kan för att bidra till att hejda uppvärmningen och stoppa utarmningen av planetens biologiska mångfald. Det innebär radikala åtgärder här hemma, nationellt och lokalt, men också större kraft och kreativitet i vår roll som pådrivande aktör i EU, FN och andra internationella organ.

Stoppa troféjakten på lodjur i Sverige!

Lodjuret, Sveriges enda vilda kattdjur, detta skygga magiskt vackra djur är klassat som fridlyst och rödlistat men ska ändå jagas med början 1 mars. Mitt under deras brunstperiod dessutom, något som inte heller är tillåten enligt Art och Habitatdirektivet för EU-länder.

Grym och oetisk jakt. Jakten är grym, skarpa jakthundar jagar upp lodjuret i ett träd där jägaren enkelt kan skjuta det. Ofta blir föräldralösa ungar kvar, som hade behövt lära sig mer av sin mamma för att klara sig själv.

Jakt på populärt djur. Få har sett ett vilt lodjur, eftersom de är extremt skygga, men deras skönhet är en upplevelse för livet för de lyckliga som får chansen. Lodjuret är Sveriges populäraste rovdjur enligt SLUs undersökning, och en stor majoritet vill ha lodjur i sin närhet.

Stoppa byggväg som planeras under minst 6 år genom Skarpnäcks bilfria & rekreativa område!

Exploateringsnämnden har nu ett ärende (Dnr E2022-02805) som ska beslutas om den 29/9. Där föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att ärendet återremitteras och att byggvägen på föreslagen plats stoppas!

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartierna och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas. Detta byggvägsalternativ kan tolkas som totalt förbiseende av Skarpnäcks medborgare till fördel för boende på Sockenvägen. Då konsekvenserna ses som lägre med den här byggvägen än att undersöka alternativ närmare. Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

För levande kultur och ren natur i ett gruvfritt Jokkmokk

Det tre kvadratkilometer stora och 400 meter djupa dagbrottet blir förödande för renskötseln i området. Järnmalm är ingen ovanlig och kritisk metall som behövs i den så kallade gröna omställningen. Det räcker med alla andra järnmalmsgruvor som redan finns i Norrbotten. Jokkmokks kommun har redan bidragit nog mycket till Sveriges försörjning av elström och skog. Det räcker nu. Vi kräver att du Karl-Petter Thorwaldsson, och Sveriges regering, inte tillåter någon gruva i Gállok/Kallak!

Vi behöver ett Miljöcenter i Stockholm!

Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi behöver handla för miljön och mänskligheten i Sverige och i den övriga Världen. Denna situation ger en känsla av stor oro och maktlöshet hos många medborgare i Stockholm. Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen. Det behövs en plats där Stockholmare kan samlas kring miljön – ett Miljöcentrum.

Är du less på fimpar? Skriv under här!

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Och lagen behövs! För fimpar slängs överallt, mer än en miljard skräpar ner Sverige varje år. Fimpar och snus är det vanligaste skräpet i Sverige, och vi har fått nog nu.

Var med och säg farväl till fimpen! Tillsammans kan vi se till att politikerna tar lagen i mål och att 2021 blir fimpens sista år.

Till alla riksdagsledamöter: genomför lagändringen som gör det straffbart att slänga fimpar och snus på marken!