UN Security Council: Declare a global climate emergency

Vi, folket på denna planet, kräver att ni erkänner klimatförändringarna som ett hot mot fred enligt kapitel VII i FN: s stadga, och som ett resultat, förklara ett globalt klimatnödläge och besluta om åtgärder för att motverka klimatkrisen.